Gezamenlijke inspanning voor duurzame energievoorziening

LIFE

De energie-infrastructuur in Amsterdam Zuidoost staat onder druk. Tijdens de bijeenkomst Local Inclusive Future Energy (LIFE) op 28 november wordt uitgelegd hoe het LIFE project een belangrijke rol speelt in het voorkomen van netcongestie in Zuidoost. Het LIFE project ontwikkelt een wijkenergieplatform dat moet zorgen voor meer flexibiliteit in het lokale net door slimmer gebruik en onderlinge afstemming. Zie ook https://www.energielabzuidoost.nl/life-arenapoort/.

Het LIFE project is een samenwerking tussen Johan Cruijff ArenA, Alliander, Amsterdam Energy Arena, AMS, CoForce, EnerTrans, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Hedgehog Applications, Spectral, TU Delft en Universiteit Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zuidoost City zit sinds 2022 in de Raad van Advies. Saskia Bosnie, directeur van Zuidoost City: ‘Als gebiedsorganisatie vinden wij het belangrijk dat innovatie een grotere rol in Zuidoost krijgt en dat de bewustwording bij bedrijven en overige stakeholders over de energietransitie toeneemt. Daarom ondersteunen wij dit mooie initiatief.’

Kernboodschap
Door actief deel te nemen aan het LIFE project, dragen bedrijven niet alleen bij aan een duurzamere en efficiëntere lokale energievoorziening maar kunnen ze ook profiteren van directe voordelen zoals kostenbesparing en netwerkmogelijkheden.

Voor bedrijven ligt hier een unieke kans om een voortrekkersrol te spelen. In het ArenAPoort-gebied, waar grote evenementen zorgen voor pieken in energiegebruik, wordt al lokaal energie opgewekt. Bedrijven zoals de Johan Cruijff ArenA hebben bijvoorbeeld hun eigen energieopslag en kunnen overtollige energie delen met de buurt. Dit soort initiatieven ontlast niet alleen het net maar maakt het ook flexibeler en toekomstbestendig.

Het LIFE project biedt een platform waarop dit soort uitwisselingen op een sociaal, economisch, technisch en wettelijk verantwoorde manier kunnen plaatsvinden. Samenwerking tussen bedrijven, overheid, kennisinstellingen en bewoners is cruciaal voor het slagen van deze transitie. Het is een collectieve inspanning waarbij iedereen, van grote ondernemingen tot individuele bewoners, een rol speelt.

Datum:   28 november 2023
Tijd:     14.00 – 17.00 uur
Locatie:   Johan Cruijff ArenA, Amsterdam (melden bij de hoofdingang)

Reserveer je plek vóór 21 november. Aanmelden kan door op deze link te klikken: https://formulier.amsterdam.nl/thema/bouwprojecten/local-inclusive-future-energy