Jaarverslag

Zuidoost City heeft in 2023 een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Wij herkennen en erkennen steeds beter onze meerwaarde voor onze partners. Bedrijven, organisaties, lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en bewoners hebben steeds meer de behoefte om met ons samen te werken. Ook Gemeente Amsterdam erkent ons belang en heeft haar samenwerking met ons verlengd tot en met 2027.

Lees in het Jaarverslag Zuidoost City 2023 hoe wij bijdragen aan een sociaal-economisch sterk, aantrekkelijk en gastvrij Amsterdam Zuidoost!