Doe mee met het jongerenbudget

Jongerenbudget. heesterveld

Ben jij tussen de 12 en 30 jaar oud en heb je altijd al iets willen veranderen in de jouw omgeving? Dan is dit je kans! Stadsdeel Zuidoost start met het jongerenbudget: een initiatief dat jongerengroepen de mogelijkheid geeft om hun eigen projecten te financieren of hun groep aan te melden om samen een plan uit te denken. Of je nu een creatief project, een maatschappelijk initiatief of een eco-project wilt realiseren; het jongerenbudget kan je helpen.

Wie kan meedoen?
Het jongerenbudget is bedoeld voor groepen van minimaal zes personen die een sterke binding hebben met Amsterdam Zuidoost. Een sterke binding heb je wanneer je er woont, studeert, werkt of als je er vaak bent om bijvoorbeeld familie en vrienden op te zoeken.

Aanmelden voor jongerenbudget
Aanmelden voor het jongerenbudget kan tussen van 26 juni tot en met 26 juli 2023. Voor het jongerenbudget is een totaal van € 200.000,- beschikbaar. Zodra dit bedrag is bereikt worden er geen nieuwe aanvragen meer beoordeeld. Wees er dus snel bij!

Bestaande projecten kunnen via het subsidieformulier worden aangevraagd. Voor een groep met een idee kan contact worden opgenomen met projectleider Tessa Marsman via T.marsman@amsterdam.nl.

Twee soorten projecten
Het jongerenbudget biedt financiële ondersteuning aan 2 soorten projecten:

  • Bestaand project:Project dat al door een jongeren groep is opgezet en al uitgevoerd wordt door jongeren.
  • Groep met een idee: Jongerengroep die een idee hebben en dit willen omzetten in een concreet project met ondersteuning van de gemeente en sociale partners. Het idee hoeft nog niet uitgewerkt te zijn zolang er wel een duidelijk thema is.

Belangrijk om te weten
Een groep heeft een penningmeester van boven de 18 jaar nodig. De gemeente kan hierbij helpen. Heeft een groep niemand die penningmeester kan worden dan kan de gemeente deze rol op zich nemen. De gemeente Amsterdam kan ook projectbegeleiding aanbieden voor aangemelde groepen. Zorg ervoor dat je plan voldoet aan de subsidieregeling buurtbudgetten en niet in strijd is met andere gemeentelijke regelingen.

De kosten in de begroting moeten in verhouding staan tot wat het project oplevert. Het plan mag geen religieus en/of politiek karakter hebben en mag geen negatieve impact hebben op de buurt. Het plan moet worden uitgevoerd zonder afhankelijk te zijn van andere financiering en moet vóór het einde van het jaar worden voltooid.

Wanneer het plan iets verandert in de openbare ruimte, kan dat moeilijk zijn en moet er aan bepaalde eisen worden voldaan. Om te helpen bij het maken van een realistische begroting die rekening houdt met deze dingen kan een projectleider meekijken naar het plan.

Meer informatie
Heb je nog vragen of wil je meer weten over het jongerenbudget? Neem dan contact op met Tessa Marsman T.marsman@amsterdam.nl