Convenant PVO ondertekend

PVO convenant 2023

Eenentwintig partijen uit zowel de publieke als private sector hebben onlangs hun handtekening gezet onder het convenant voor Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland. Met de ondertekening zetten de partijen hun samenwerking voort om het ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland veiliger te maken.

In het platform worden via publiek-private samenwerking afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen die ondernemers weerbaarder maken tegen criminaliteit in en om de onderneming. Een onveilig ondernemersklimaat heeft grote gevolgen op verschillende terreinen. Te denken valt aan het vertrek van ondernemingen, leegstand, overlast, een negatief imago en een verminderde leefbaarheid in wijken en buurten.

Preventie
De overheid en het georganiseerde bedrijfsleven in de regio Amsterdam-Amstelland zijn het erover eens dat concrete acties en maatregelen genomen moeten worden om een veilig ondernemersklimaat te bevorderen. De partners van het PVO richten zich op drie speerpunten: cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, ondermijnende criminaliteiten vermogenscriminaliteit. De focus ligt op preventie want ook met betrekking tot een veilig ondernemersklimaat is voorkomen beter dan genezen.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen de partijen is een gedeelde verantwoordelijkheid voor een veilig ondernemersklimaat. Naast inbreng van capaciteit brengen de partners ook financiële, organisatorische of communicatieve middelen in. De partners mogen binnen het wettelijke kader informatie met elkaar delen. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2026.

Deelnemende organisaties en instanties
De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn naast de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam (inclusief stadsgebied Weesp), Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn):

Openbaar Ministerie Amsterdam (OM), Politie Eenheid Amsterdam, Stadsdeelbesturen Amsterdam, MKB Amsterdam, VNO-NCW West, Ondernemingsvereniging Regio Amsterdam (ORAM), Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland, Ondernemersvereniging Westpoort, Vereniging Bedrijven Amsterdam Noord (VEBAN), Stichting Zuidoost City, Vereniging Amsterdam City, Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) en Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA).