Building a House for Inclusion

Bijlmer Parktheater. Werkconf.

Met de werkconferentie Building a House for Inclusion besteedt Bijlmer Parktheater aandacht aan representatie, inclusiviteit en intersectionaliteit binnen de Nederlandse podiumkunstensector. Theatermakers en professionals uit de culturele sector bespreken casussen uit de praktijk door middel van panelgesprekken en keynotes. Hosts van de dag: Mahutin Awunou en Houda Bibouda.

#3 Publiek – donderdag 2 maart | 10.00 uur – 16.00 uur
Omdat het onderwerp diversiteit en inclusie te groot is voor een eenmalig event, organiseert het Bijlmer Parktheater vier verschillende events die ieder ingaan op één van de vier P’s uit de Code Diversiteit en Inclusie (Personeel, Programma, Publiek en Partners). Dit zijn grote kennisgebieden met betrekking tot diversiteit en inclusie. De derde editie staat geheel in het teken van Publiek.

Programma
Hokjes vinken: diversiteit in de etalage, maar niet in de organisatie
Astrid Rose, Nyanga Weder, Kimberley Piqué e.a.
Het publiek op een inclusieve manier aanspreken zonder dat het performatief is. Gedurende dit panel wordt met MarCom medewerkers van verschillende podia en/of gezelschappen het gebruik van diversiteit in de uitingen besproken. Zijn publiciteit- en marketingmedewerkers, maar ook vormgevers zich voldoende bewust van hun vaak Eurocentrische blik wanneer zij werken aan publiciteitsmateriaal en uitingen? Hoe gaat men om met performatieve diversiteit waarbij met name cultureel divers publiek en/of makers ‘toevallig’ altijd in beeld/ marketing uitingen verschijnen, terwijl ze in werkelijkheid ondervertegenwoordigd zijn?

Inhouse community als connectie
Orville Breeveld, Gregory Jozefzoon, Perle Miangue, Carole van Ditzhuyzen e.a.
In dit panel zitten professionals voor wie publiek en community de grootste bron van inspiratie vormen. Hoe bereik je de community en met wie? Hier wordt gesproken over de inhouse community: mensen ín je organisatie die (wél) contact kunnen leggen, een achterban aanspreken en weten wat er buiten de muren van het theater speelt. Zijn ze onderdeel van je organisatie? En hoe zorg je voor deze mensen?

Ook is er aandacht voor het effect van community op beleid en programmering; worden zij alleen gezien als nieuw publiek voor hetzelfde programma of werkt nieuw publiek ook inhoudelijke veranderingen in het programma in de hand? Veel organisaties halen dingen op bij de community en diens individuen, maar betekent de organisatie ook daadwerkelijk wat voor de community?

Recenseren: niet weten, toch oordelen
Simone Zeefuik, Devika Chotoe, Marijn Lems e.a.
Onder de loep: Het kijken naar werk en schrijven van recensies. Wat voor effect heeft het om een mening of oordeel te hebben over iets dat je niet volledig begrijpt? Het huidige recensenten-landschap is vrij homogeen en heeft een gebrek aan meerdere perspectieven.

Hier wordt de impact besproken van taal en het geschreven woord op de ontwikkeling, de emancipatie en de worteling van cultureel divers talent en aanbod in de Nederlandse theatersector. Wat wordt er ondernomen om redacties diverser te maken?

Theater met twee voeten in de maatschappij
Nacor Martina, Alice Pons, Chokri Ben Chikha e.a.
Theater is steeds vaker een beleving waarbij de grens tussen publiek en performer vervaagd. Steeds vaker is publiek van invloed op dat wat er te zien is op het podium. Tijdens dit panel wordt met verschillende theatermakers gekeken naar publiek (de samenleving) als aangever en bron van inspiratie voor de maker. Wat doet deze vorm van theatermaken voor de participant, het publiek en de makers zelf? Thema’s, verhalen, échte mensen op het toneel, ongebruikelijke locaties buiten de black box van het theater; het komt voorbij in dit panel.

Building a House for Inclusion
#3 Publiek
Donderdag 2 maart
10.00 uur – 16.00 uur
Bijlmer Parktheater
Voor meer informatie: https://www.bijlmerparktheater.nl/nl