‘Winst niet uitgedrukt in geld’

Jorien Waanders

Je zult moeten investeren in kunst en cultuur wanneer je een florerend stadsdeel wilt hebben. Een stadsdeel waar mensen zich prettig voelen, waar ze zich veilig voelen en waar voldoende ruimte is voor het ontwikkelen van talent.’

Aan het woord is Jorien Waanders, zakelijk directeur van het Bijlmer Parktheater. ‘Kunst en cultuur bevordert de sociale cohesie in een stadsdeel. Het zorgt voor verbinding, zet je aan het denken en inspireert. Uit talloze onderzoeken is gebleken dat kunst en cultuur een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid van de mens. De waarde van de kunst- en cultuursector moet niet worden onderschat.’

Idealisten
Het Bijlmer Parktheater is niet uit op commercieel gewin legt Jorien Waanders uit. ‘Natuurlijk moeten we kaartjes verkopen,’ zegt ze, ‘maar we verliezen nooit de sociale waarde uit het oog van de dingen die we doen. We hebben plek voor lokale partijen die een grote achterban bedienen in Zuidoost. We maken ruimte voor de verhalen uit het stadsdeel. We investeren in jonge makers die bij ons kunnen repeteren en hun talenten verder kunnen ontwikkelen.’

‘Financieel gezien levert dat misschien niet de hoofdprijs op,’ gaat de zakelijk directeur verder, ‘maar dat is ook niet waar wij als Bijlmer Parktheater voor staan. Ons team bestaat uit een bijzondere groep idealisten waarvan veel geworteld zijn in Amsterdam Zuidoost. Binnen onze organisatie is een grote diversiteit wat betreft leeftijd, gender en culturele achtergrond. Dit levert veel verschillende perspectieven en invalshoeken op. We zijn heel divers en dragen de sociale waarde van kunst en cultuur hoog in ons vaandel.’

Kwetsbaar
Cultureel ondernemerschap is geen gewoon ondernemerschap. ‘Winst wordt bij ons niet uitgedrukt in geld,’ legt Jorien Waanders uit. ‘Wij bedienen de innerlijke mens. Het welzijn van de mens en de maatschappij is voor ons van belang. In een winkel verkoopt een ondernemer producten, die direct geld opleveren. Wij bieden creatieve uitingen waarvan de impact en de waarde groot zijn, maar de winst niet direct in geld is uit te drukken.’

‘Wij programmeren waar het publiek om vraagt, maar wij bieden ook nieuwe, onbekende programma’s aan. Als theater kun je richting geven aan de maatschappij. Je kunt mensen samenbrengen en het schijnbaar onbespreekbare bespreekbaar maken. Je kunt mensen leren om mens te zijn, je kunt ze een spiegel voorhouden. Dat is een rol die wij als Bijlmer Parktheater dan ook vervullen. Life imitates art and art imitates life.’

Creativiteit is de motor van de welvaart zegt Jorien Waanders stellig. ‘Creatievelingen inspireren hun omgeving en trekken bedrijvigheid aan. De omgeving profiteert van de culturele- en kunstsector, ook al betaalt dat zich niet direct terug in klinkende munten. Dat laatste zorgt ervoor dat wij weleens over het hoofd worden gezien als het gaat om investeringen vanuit het bedrijfsleven en het rijk. Dat maakt ons kwetsbaar. Wij zetten ons van harte in om daar verandering in te brengen. Ten gunste van de mensen en de maatschappij in het algemeen.’