Zuidoost beter bereikbaar

Zuidoost bereikbaar

Zuidoost City en New Metropolis organiseerden op 7 juni de bijeenkomst ‘Mobiliteit naar een hoger plan’. Zij deden dit om het Mobiliteitsplan Zuidoostflank meer onder de aandacht te brengen. In het Mobiliteitsplan wordt beschreven welke maatregelen en investeringen nodig zijn zodat de Zuidoostflank in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar is. Het gaat hierbij om Amsterdam Zuidoost, de Nieuwe Kern, Amstel Business Park Zuid en Overamstel.

Gemeente Amsterdam werkt hierin samen met gemeente Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam en andere betrokken partijen. De Zuidoostflank is nu al lastig bereikbaar tijdens de spits en bij evenementen in ArenAPoort. Ook is er niet veel openbare ruimte in de stad. Daarom willen de betrokken partijen slimme maatregelen bedenken zodat de Zuidoostflank bereikbaar en leefbaar is. Het is belangrijk dat hierover goed wordt gecommuniceerd met bewoners en bedrijven in en rondom het betreffende gebied.

Mobiliteit naar een hoger plan
De bijeenkomst op 7 juni werd bijgewoond door een dertigtal toehoorders. Sprekers waren Saskia Bosnie (directeur Zuidoost City), Ellen Nieuweboer (Ambtelijke opdrachtgevers gemeente Amsterdam van alle bouwwerken in Zuidoost en deels Ouder-Amstel), Karleen Veenker (Programmamanager uitvoering Zuidoostflank gemeente Amsterdam), Maurits van Hövell (Manager mobiliteit en omgeving Johan Cruyff ArenA) en Maartje Bos (bewoner/ondernemer, aanwezig namens WomenMakeSouthEast).

De opties om de bereikbaarheid van het gebied te bevorderen werden uitvoerig besproken. Zo werden mogelijkheden geopperd om het gebruik van de auto te ontmoedigen en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Ook kwam het gebruik van duurzame vervoersmiddelen ter sprake, waaronder de elektrische step. Het belang van het goed informeren van bewoners en bedrijven kwam ter tafel evenals het belang van de input van de ouderen, mindervaliden en minderdraagkrachtigen in het gebied.

Gezien de omvang van de toekomstige veranderingen in Amsterdam Zuidoost en de impact daarvan zal het thema mobiliteit vaker op de agenda worden gezet.

Opnames Mobiliteit naar een hoger plan 7 juni 2022 in New Metropolis
https://newmetropolis.amsterdam/programma/mobiliteit-naar-een-hoger-plan

Maatregelen mobiliteitsplan
In het Mobiliteitsplan staan ongeveer 90 maatregelen beschreven waaronder:

  • Stimuleren van fiets- en ov-gebruik onder bewoners, bezoekers, werknemers en mensen die voor hun werk reizen.
  • Verbeteren van de kwaliteit, (sociale) veiligheid en vindbaarheid van fietsroutes.
  • Verbeteren van fietsroutes door nieuwe verbindingen aan te leggen en knelpunten voor fiets en auto op te lossen.
  • Meer bussen, treinen en metro’s en een betere doorstroming voor de HOV-bussen.
  • Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van stations en de omgeving.
  • Grotere fietsenstallingen en meer deelfietsen bij stations en op andere plekken.
  • Sturing van het autogebruik en het bieden van andere mogelijkheden, zoals parkeren op afstand, deelvervoer en buurthubs.

Download hier het hele plan:
Mobiliteitsplan Zuidoostflank