Oplossing in het verschiet voor Arenatunnel

arenatunnel

‘In de afgelopen periode is onderzocht of er maatregelen getroffen kunnen worden waardoor de Arenatunnel weer open kan. Maatregelen waardoor de tunnel weer voldoet aan de veiligheidseisen. De oplossing lijkt onder andere gevonden te zijn in het plaatsen van een zestal vluchtdeuren in de Arenatunnel.’

Eric Sluimer is projectleider Arenatunnel, vanuit de gemeente Amsterdam. Hij maakt deel uit van het team tunnelbeheer dat zorgdraagt voor de gemeentelijke wegtunnels. ‘Het gaat daarbij om verlichting, ventilatie, camera’s en om tientallen andere installaties,’ legt hij uit. ‘Een tunnel moet zo veel mogelijk gebruikt kunnen worden maar wel onder de voorwaarde dat dit veilig is. Samen met het team tunnelbeheer, de omgevingsdienst en de brandweer werk ik aan het zo snel mogelijk weer openstellen van de Arenatunnel voor de weggebruiker.’

Afsluiting
Op 23 december 2021 om 22.00 uur werd de onderdoorgang van de Burgemeester Stramanweg onder de Johan Cruijff ArenA (de Arenatunnel) voor onbepaalde tijd afgesloten. Alle verkeer werd vanaf dat moment omgeleid. Parkeergarage P1, die onder het Arenacomplex ligt en een uitrit heeft die in de tunnel uitkomt, bleef open.

De volledige afsluiting van de tunnel was nodig omdat de vluchttijd voor weggebruikers bij een eventuele voertuigbrand in de tunnel, niet voldeed aan de eisen. Dit bleek uit een veiligheidsonderzoek dat werd uitgevoerd als voorbereiding op de toekomstige renovatie van de Arenatunnel.

Niet veilig
‘Uit onderzoek bleek dat bij een bepaald soort branden, de tunnelgebruiker niet op tijd de tunnel uit kon komen. Dit had vooral te maken met de te verwachten rookontwikkeling,’ aldus projectleider Eric Sluimer. ‘We kwamen erachter doordat we door nieuwe technieken meer ingewikkelde berekeningen kunnen maken dan in de tijd van het ontwerp en de bouw van het stadion waarin de tunnel ligt.’

Deze zogenaamde ‘CDF-berekeningen’ bieden de mogelijkheid om de brandveiligheid van open en gesloten ruimtes inzichtelijk te maken. CDF staat voor Computational Fluïd Dynamics, waarbij brandsituaties worden gesimuleerd zodat luchtsnelheden, drukverschillen, zichtlengten en temperaturen op elke willekeurige locatie binnen een bepaalde ruimte worden vastgesteld. Op die manier kan beoordeeld worden of een ruimte bijvoorbeeld vluchtveilig is.

‘De berekeningen toonden eind vorig jaar aan dat de Arenatunnel niet veilig was. De enige conclusie die we daaruit konden trekken, was dat de tunnel dicht moest,’ legt de projectleider uit. ‘De parkeergarage kon openblijven, wat heel belangrijk is voor de vele bedrijven en winkels in de buurt. En natuurlijk ook voor de Johan Cruijff ArenA en de verschillende concertzalen zoals Ziggo Dome en AFAS Live.’

Second opinion
‘We hebben wel gekozen voor een second opinion door twee externe deskundigen,’ gaat Eric Sluimer verder. ‘Daarbij wilden we onderzoeken welke maatregelen we moesten treffen zodat de Arenatunnel aan de wet voldeed en weer open kon.’

‘Uit de second opinion kwam naar voren dat we erg conservatieve aannames hadden gedaan wat betreft de branden in de tunnel. Maar analyses toonden wel aan dat bij realistische brandontwikkelingen de aanwezige personen in de knel kunnen komen te zitten,’ aldus de projectleider.

‘Uit de nieuwe analyses blijkt dat het aanleggen van een aantal vluchtdeuren in de Arenatunnel de veiligheid voor de tunnelgebruiker aanzienlijk zal verbeteren. Overigens neemt dit niet de noodzaak weg om de Arenatunnel in de komende jaren een grondige opknapbeurt te geven. Het tijdstip van deze renovatie is nog niet bekend.’

Oplossing
Uit de second opinion is een pakket van maatregelen voortgekomen. Eric Sluimer: ‘We zetten in op zes nieuwe vluchtdeuren, extra verlichtingsapparatuur voor de vluchtdeuren, herstel van de werking van de matrixborden en diverse andere maatregelen. Uiteraard vraagt dit om extra investeringen van de gemeente. Maar het gaat voor het grootste deel om maatregelen die we ook al in het kader van de renovatie hadden uitgewerkt. We werken dus kostenefficiënt.’

In april wordt het pakket van maatregelen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders en vervolgens aan de gemeenteraad.

‘Wat we mogelijk voor gaan stellen, is dat de Arenatunnel in juni weer open gaat voor het wegverkeer,’ vervolgt Eric Sluimer. ‘Dat is nog wel afhankelijk van de besluitvorming door college en gemeenteraad, maar ook van de levertijden van diverse componenten. Het is onze wens dat de Arenatunnel op een verantwoorde manier zo snel mogelijk weer opengaat.’