Zorgen over mogelijk Erotisch Centrum Amsterdam Zuidoost

Zorgen om Erotisch Centrum

Het Arenagebied en Amstel III zijn door de Gemeente Amsterdam aangewezen als twee van de acht mogelijke gebieden voor de komst van een Erotisch Centrum. Het plan van burgemeester Halsema leidt tot veel boze reacties van bewoners in Amsterdam Zuidoost. Zuidoost City heeft ook haar zorgen geuit in een brief aan de burgemeester. 

Een petitie tegen de mogelijke komst van een Erotisch Centrum in Amsterdam Zuidoost heeft in korte tijd al veel steunbetuigingen gekregen. De initiatiefnemers maken zich zorgen over overlast en toenemende criminaliteit.

Onwenselijke nevenverschijnselen
Ook Zuidoost City maakt zich zorgen. Sinds enkele decennia wordt er door vele partijen, waaronder de gemeente Amsterdam zelf, geïnvesteerd in de ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost. Na de enorme vernieuwingsoperatie van de Bijlmer vanaf de jaren ’90, wordt het stadsdeel in de komende jaren uitgebreid met circa 40.000 nieuwe woningen. Het kantoren- en bedrijvengebied Amstel III wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk, levendig en veilig gemengd woon- en werkgebied. 

Amsterdam Zuidoost gaat in de komende jaren het thuis worden van vele tienduizenden nieuwe Amsterdammers en gaat hen een plek geven om te kunnen ondernemen en om op een prettige manier hun leven te kunnen leiden. Deze opgave heeft als grote wens en tegelijkertijd als grote uitdaging om deze groei en ontwikkeling ook ten deel te laten vallen aan de huidige bewoners.

Een immense opgave, waarbij het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid jarenlang een speerpunt is geweest en in de komende jaren ook zal blijven, zoals ook blijkt uit Masterplan Zuidoost, waar veiligheid hoog op de agenda staat. Een toevoeging van een Erotisch Centrum zal deze opgave een stuk groter maken. Onwenselijke nevenverschijnselen als criminaliteit en onveiligheid ziet Zuidoost City zeker niet als een kwaliteitsimpuls voor dit kwetsbare, in ontwikkeling zijnde, gebied.

Heroverweging
Zuidoost City verzoekt de burgemeester dan ook om de locaties Amstel III en het Arenagebied in heroverweging te nemen en niet aan te wijzen als mogelijke locatie voor een op te richten Erotisch Centrum.

Bekijk voor meer informatie de reportage van Zuidoost TV via
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=249112417302734

Op 13 januari kunnen bewoners inspreken bij de commissievergaderingen door zich aan te melden via bestuursondersteuning.sdzo@amsterdam.nl