Vertrek Eric van der Burg als voorzitter Zuidoost City

Eric van der Burg

Vandaag begint onze voorzitter Eric van der Burg als staatssecretaris Asiel en Migratie in het kabinet Rutte IV. Zuidoost City bedankt Eric van der Burg hartelijk voor zijn inzet en zijn werkzaamheden in de afgelopen periode. Wij zullen zijn enthousiasme en bevlogenheid enorm missen.

“Zuidoost en vooral de bewoners en de ondernemers verdienen dat de economische zon die tot de coronacrisis op Amsterdam scheen ook Zuidoost meer zou raken,” stelde Eric van der Burg bij zijn aantreden als voorzitter van Zuidoost City. 

“Ik ben erg blij dat grote, vaak ook internationale bedrijven voor Zuidoost kiezen, dat het aantal hotels een stuk groter is geworden en vooral dat er heel veel woningen bij gebouwd worden. Dat gaat Zuidoost nog mooier, vitaler en kleurrijker maken terwijl het groene en de ruimte behouden blijft,” aldus Van der Burg.

“Zuidoost City zal daaraan haar bijdrage leveren door de schoonheid onder de aandacht te brengen, te lobbyen hoe het beter kan, het bedrijfsleven te vertegenwoordigen waar dat nodig is en ik zal mij daar vol voor inzetten.”

Zuidoost City neemt afscheid van Eric van der Burg als voorzitter. Wij wensen hem veel succes als staatssecretaris Asiel en Migratie en gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter.