Nieuwe koers Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Open Schoolgemeenschap Bijlmer gaat er wat anders uitzien. In een brief aan collega’s en stakeholders stelt Maryse Knook, Bestuurder-directeur OSB het volgende:

‘We vinden dat we wat meer mee mogen gaan met de tijd. Aan onze leerlingen hebben we gevraagd wat zij van OSB vinden en wat zij belangrijk vinden op hun eigen school. We doen heel veel dingen goed, maar zien en ervaren zij dat ook? Leerlingen zijn via WhatsApp bevraagd over allerlei onderwerpen: wat zijn hun wensen, wat zouden zij graag anders zien, wat kan beter?’

Opknappen gebouw
‘Een paar signalen uit het WhatsApp-onderzoek: 
Ons gebouw moest het ontgelden; het is onoverzichtelijk en rommelig. 
Onze leerlingen vinden dat jammer. Het gebouw mag ook wat sfeervoller en creatiever. 

We delen hun mening en hebben al een start gemaakt met het opknappen van het gebouw. In verschillende fases wordt een nieuwe vloer gelegd en lokalen worden opgeknapt. We gaan het ook gezelliger maken. Dat verdienen onze leerlingen én onze medewerkers. Leerlingen worden betrokken bij het nadenken over de inrichting van de hal en het schoolplein. Er staan inmiddels twee nieuwe basketbalpalen op het schoolplein, bijeengebracht door de sponsorloop van onze tweedeklassers. We blijven met elkaar in overleg over hoe we het schoolplein verder kunnen opknappen.’

Aantrekkelijk onderwijs
‘Leerlingen vinden dat de lessen wat interactiever mogen. 
Ze zouden meer invloed willen hebben op de manier waarop er lesgegeven wordt en waarin lesgegeven wordt. 

Ook daarin geven we gehoor aan wat onze leerlingen vinden. We gaan de leerlingen meer betrekken. We werken al veel met bijzondere projecten op school, maar gaan verder met elkaar aan de slag om ons onderwijs nog aantrekkelijker te maken. We gaan nog beter aansluiten op de belevingswereld van onze leerlingen, zodat het duidelijker wordt waarvoor je iets leert.

Leerlingen hebben ons enorm veel ideeën gegeven hoe dat beter zou kunnen, bijvoorbeeld door al vroeg kennis te maken met bedrijven en leuke en interessante beroepen. Ze zouden ook graag op andere plekken willen leren dan alleen op school, om geïnspireerd te worden. Er is grote belangstelling voor leren van het leven van alledag: samenwerken, ondernemen, financiën, op kamers wonen, geluk, omgaan met tegenslagen etc.’

Activerend leren
‘De Week van de Ambitie is een mooi voorbeeld van hoe onze leerlingen graag leren. De leerlingen van 3 vmbo hebben een week lang kennis kunnen maken met allerlei beroepen via speeddates, workshops etc. Vanaf dit schooljaar gaan we dit voortzetten en uitbreiden naar de havo en vwo. 

We zullen ook nog meer gaan uitblinken in ‘activerend leren’: een flexibele invulling van lessen met invloed van leerlingen en inbreng van bedrijven en organisaties. Vaak op school, vaak ook op locatie. Wij bruisen van ideeën, maar u misschien ook. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over hoe we dit samen voor onze leerlingen kunnen invullen. 

Ambitie OSB staat voor een school waarmee je later verder komt. We nemen de leerling al vroeg mee in toekomstige vaardigheden en de oriëntatie op beroepen en bedrijven, zodat je weet waarvoor je leert en hoe je dingen gedaan krijgt. We gaan minder focus leggen op wat wij als school kunnen, maar meer op de kracht van onze leerlingen die bewust kiezen voor OSB, de school die inspireert. We gaan werken aan een hernieuwde invulling van deze ambitie. Een ambitie die past bij de jeugd van vandaag en morgen.’

Samenwerken
‘Alles begint met een droom. Laten we samen dromen en er iets moois van maken. De schouders eronder en verder kijken. Als we iets willen, dan kunnen we het toch gewoon. Dat past bij onze school. Dat gaat u vaker van ons zien. Het goede behouden, maar dan aantrekkelijker en toekomstbestendiger. Mét en door onze eigen leerlingen. 

Bent u ook zo nieuwsgierig hoe het er nu uit ziet en wat het in de (nabije) toekomst gaat worden? Of heeft u ideeën voor het interactief leren op locatie voor onze vmbo’ers, havisten en vwo’ers? Neem contact met mij op. Ik kijk uit naar een bijzondere samenwerking.’

Communicatie 
‘In onze communicatie gaan we ook wat veranderen. Met een frisse campagne en een ander geluid. Bij deze nieuwe campagne past een nieuwe huisstijl. De komende periode zult u deze huisstijl in al onze communicatie en publiciteit-uitingen doorgevoerd zien worden.’