Aanvraag Buurtbudget van start

buurtbudget

Het bestuur van stadsdeel Zuidoost stelt ook in 2024 buurtbudgetten beschikbaar voor bewonerscollectieven. Die bewonerscollectieven heten ook wel bewonersplatformen of buurtplatformen.

Het buurtbudget is een geldbedrag voor alle buurten in de gebieden Bijlmer-West, Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost en Gaasperdam. Met dat geld kunnen bewoners aan de slag gaan met en voor de buurt. Zo versterken zij bewoners-zelforganisatie en eigenaarschap per buurt. Je kunt het buurtbudget tot en met zondag 12 mei, 23.59 uur aanvragen.

Buurtbudget model C
Zuidoost werkt met buurtbudgetten model C. Bij model C staat community building en het versterken van de positie van bewoners centraal. De bewoners die een buurtbudget aanvragen moeten samenwerken met buurtcollectieven.

In je aanvraag moet staan hoe je de buurt betrekt bij je plan en hoe je het plan voor je buurt gaat uitvoeren. De gemeente toetst je plan daarna aan de subsidieregeling.

Aanvraag via buurtcollectief
Een aanvraag gaat altijd via een buurtcollectief. Als je een goed idee hebt voor je buurt, kun je je aansluiten bij een bestaand collectief. Je kunt ook samen met andere bewoners zelf een collectief opzetten.

De subsidieregeling buurtbudgetten staat ook open voor bewonerscollectieven die niet meededen aan de afgelopen ronde buurtbudgetten model C in 2023.

Contact