Succesvol ontbijt voor CEO’s Zuidoost

CEO ontbijt Zuidoost

In de vroege ochtend van 29 februari ontvingen de directie en het bestuur van Zuidoost City een delegatie CEO’s voor een ontbijt. Er werd vanaf 7.00 uur niet alleen ontbeten maar ook van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in het stadsdeel. De deelnemers ervoeren de bijeenkomst als nuttig en kijken uit naar het vervolg.

Directeur Saskia Bosnie informeerde het gezelschap over Zuidoost City: waar staat Zuidoost City voor en wat is er tot nu toe bereikt. Ook deelde zij de toekomstvisie van Zuidoost City.  

Saskia Bosnie gaf ook het doel van de bijeenkomst aan: het voeren van een open gesprek over de ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost als toplocatie voor economische groei. Intelligente samenwerkingsverbanden en verbindingen op gebied van bereikbaarheid, innovatie, cultuur, werkgelegenheid, wonen en recreëren zijn hierbij belangrijk.

Het was een geslaagde bijeenkomst voor eenieder en zal binnenkort opnieuw worden georganiseerd.