Oproep tot samenwerking Technasium Zuidoost

Technasium Lely Lyceum

Het Technasium is niet meer weg te denken op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam Zuidoost. Binnen de Technasium opleiding gaan de leerlingen projectgewijs aan de slag met opdrachten van bedrijven en instellingen uit de directe omgeving.

Tijdens deze projecten stappen de leerlingen in de rol van het beroep van de opdrachtgever. Ze zijn tijdens het project zelf de civiel ingenieur of de productdesigner en doorlopen de stappen die de professional ook zou zetten bij het aanpakken van een probleem.

Opdrachten
Het afgelopen jaar hebben de leerlingen van het Technasium zich met verschillende opdrachten beziggehouden. Zij hebben voor het ingenieursbedrijf Witteveen+Bos ontwerpen gemaakt voor nieuwe kademuren in het centrum van Amsterdam. Ze hebben een werkende wiskundegame ‘Function Dungeon’ gebouwd voor het GAMMA-project van de Hogeschool van Amsterdam. Ook hebben ze een ontwerp gemaakt voor het nieuwe gorillaverblijf in Artis.

Dichter bij huis hebben de leerlingen van het Technasium in Reigersbos een nieuwe gezonde snack ontwikkeld voor de cateraar van de eigen schoolkantine. Ook hebben ze een duurzame mediabus ontworpen voor de Talentmovement in de Kazerne van Reigersbos.

Werkwijze
Door in de rol te stappen van de opdrachtgever doen de leerlingen inhoudelijk kennis op over de verschillende vakgebieden. Bovendien ontdekken zij welke beroepsmogelijkheden er zijn. Daarnaast werken zij door middel van deze projecten ook aan het ontwikkelen van hun competenties zoals samenwerken, presenteren, plannen, organiseren en initiatief nemen.

De leerlingen kiezen op het Ir. Lely Lyceum bewust voor de Technasiumopleiding. De school biedt deze vorm van onderwijs aan op mavo, havo en vwo-niveau en start hiermee meteen in de brugklas. In de onderbouw brengt de docent de leerlingen in contact met hun opdrachtgever en gaat de hele klas in groepjes aan de slag met dezelfde uitdaging.

In de bovenbouw gaan de leerlingen in groepjes van drie of vier zelf op zoek naar een eigen opdrachtgever. Op die manier leren de leerlingen niet alleen zelf contact leggen en onderhouden met bedrijven en instellingen maar kunnen zij ook zelf kiezen voor werkvelden van hun eigen interesse.

Oproep
Het Ir. Lely Lyceum kan dit onderwijs niet bieden zonder de samenwerking met bedrijven en instellingen in de omgeving. Ben je enthousiast geworden en wil je samen met het Ir. Lely Lyceum toekomstmakers opleiden in Amsterdam Zuidoost? Neem dan contact op met de school door een mail te sturen naar j.ouwendijk@lelylyceum.nl