Bruggen bouwen in Zuidoost

Christa Beaufort

‘Ons kantoor aan de Foppingadreef wordt vernieuwd, uitgebreid en Paris Proof verduurzaamd. Het gebouw wordt de thuisbasis voor elfduizend medewerkers van ABN AMRO en krijgt daarnaast een sociaal-maatschappelijke functie. Ik ben daar blij mee. We willen graag een onderdeel zijn van de buurt waar we gevestigd zijn.’

Vanuit de gemeenschap
Per 1 december 2023 is Christa Beaufort vice voorzitter van het bestuur van Zuidoost City. ‘Ik hoop me hiermee nog meer in te kunnen zetten voor Amsterdam Zuidoost,’ zegt ze. ‘Vooral ook op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit. In plaats van nieuwbouw kunnen panden worden hergebruikt, materialen die vrijkomen kunnen een nieuwe bestemming krijgen en het energieverbruik kan aanzienlijk worden verminderd door de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen. Daar ga ik me ook sterk voor maken binnen het stadsdeel.’

‘Tegelijkertijd moeten we goed luisteren naar de oorspronkelijke bewoners en de organisaties die hun wortels hebben in Zuidoost. Wat willen zij? Wat zijn hun wensen en verlangens? We moeten bruggen bouwen en samen verder gaan vanuit de kracht van de gemeenschap. Vanuit het potentieel en de talenten die volop aanwezig zijn in het stadsdeel. Dan staan we sterk, dan komen we ook verder. Ik zet me hier vanuit mijn bestuursfunctie bij Zuidoost City graag voor in.’

Inclusie
Christa Beaufort is geboren in Rotterdam en getrouwd met een Amsterdammer. ‘In die zin heb ik van oorsprong geen link naar Amsterdam Zuidoost,’ zegt ze. ‘Via het werk ben ik in aanraking gekomen met dit staddeel. Het talent, de dynamiek, veelzijdigheid en de kracht die Zuidoost uitstraalt vind ik overweldigend.’

Rotterdam heeft meer dan 220 nationaliteiten. Amsterdam Zuidoost heeft er ruim 170. Er zijn duidelijk raakvlakken. Christa Beaufort: ‘Amsterdam Zuidoost is een mooie diverse samenleving in ontwikkeling, die op onderdelen anders is dan de samenleving waarin ik ben opgegroeid. Is dat goed of slecht, minder of beter? Daar gaat het niet om.’

‘Waar het mijns inziens om gaat, is dat je met elkaar in gesprek gaat en naar elkaar leert luisteren. Dat je elkaar leert begrijpen en de juiste woorden probeert te vinden. Dat gaat met vallen en opstaan en is bijzonder verrijkend. Op deze manier gaan we met elkaar op weg naar inclusie. Ik ben dankbaar dat ik daar onderdeel van uit mag maken en zet me graag in voor de ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost.’

Lees ook de interviews met de andere bestuursleden.