Handen ineen voor een duurzaam Zuidoost

Dirk de Jager 2024

‘We komen graag in contact met ondernemers die willen verduurzamen. We kunnen elkaar hierin enorm inspireren en versterken. Ik stel voor dat we in samenwerking met Zuidoost City een themabijeenkomst duurzaamheid organiseren. De partners van Zuidoost City geven aan waar hun behoefte ligt en wij delen onze kennis op dit gebied. We kunnen gezamenlijk trajecten opzetten waarmee we niet alleen afzonderlijke bedrijven verduurzamen maar ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van geheel Amsterdam Zuidoost.’

Aan het woord is Dirk de Jager, voorzitter van Stichting CoForce in Amsterdam Zuidoost. CoForce heeft als missie de transitie naar schone energie te versnellen om zo de klimaatambitie van Amsterdam Zuidoost te helpen realiseren. Ze koppelen mensen die iets willen doen op het gebied van energiebesparing en energietransitie aan mensen met kennis en ervaring onder het motto ‘Samen kom je verder. Samen sterk: Coforce. De stichting werd onlangs partner van Zuidoost City.’

Sociale duurzaamheid
‘Verduurzamen doe je vanuit de gemeenschap of vanuit een bedrijf,’ zegt Dirk de Jager. ‘Bottom-up. Mensen moeten zelf willen besparen op hun energiekosten. Ze moeten zelf hun steentje bij willen dragen aan een betere schonere wereld. Vanuit dat standpunt, vanuit die sociale duurzaamheid opereren wij.’

Stichting CoForce werkt met energiecommissarissen. ‘Dat zijn bewoners of mensen binnen een organisatie die de voortrekkersrol op zich nemen,’ legt Dirk de Jager uit. ‘Zij zijn de sleutelfiguren in de wijk, de contactpersonen binnen een organisatie. De energiecommissarissen worden getraind door CoForce zodat ze advies kunnen geven over energietransitie en mee kunnen helpen bij het opstellen van de duurzaamheidsplannen.

Vanuit de gemeenschap
‘We hebben al flinke stappen gezet in Amsterdam Zuidoost,’ gaat Dirk de Jager verder. ‘Een mooi voorbeeld is de moskee in Kraaiennest. Het bestuur wilde energie besparen. Dat is uiteindelijk gelukt doordat er binnen de islamitische gemeenschap een gepassioneerde technicus als energiecommissaris kon worden ondersteund. Hij begeleidde het duurzaamheidsproject waardoor er werd samengewerkt om tot een energie neutrale moskee te komen. Ook gaan de moskeebezoekers, met elkaars hulp, thuis aan de slag met energiebesparing.’

Eenzelfde weg volgde multifunctioneel verenigingsgebouw de Kandelaar in Ganzenhoef. Vanuit de eigen gemeenschap en met behulp van de moskee wordt het gebouw verduurzaamd en daalde de energierekening. Ook de Buurtkeuken van Florijn werd vanuit de eigen gemeenschap met behulp van een eigen energiecommissaris verduurzaamd. Er wordt nu wekelijks gekookt voor de buurt, waarbij er meteen voorlichting wordt gegeven over energiebesparingen in de eigen omgeving.

Handen ineen
CoForce werkt in Amsterdam Zuidoost nauw samen met de Groene Hub, Hart voor de K-Buurt en het EGK Centrum. De twaalf actieve energiecommissarissen komen eens in de zes weken met hun community bijeen om kennis uit te wisselen, ideeën te ondersteunen en nieuwe plannen uit te werken. Per project is er budget vanuit CoForce beschikbaar. CoForce wordt door het stadsdeel en de Centrale stad gefinancierd.

‘Het is belangrijk dat we de handen ineenslaan voor een duurzame wereld,’ zegt Dirk de Jager. ‘Ik werk daar graag aan mee en deel onze kennis graag op een netwerkbijeenkomst in samenwerking met Zuidoost City. We moeten ervoor zorgen dat de opgedane kennis binnen ons stadsdeel wordt gedeeld. We kunnen elkaar versterken en inspireren voor een beter en duurzamer Amsterdam Zuidoost.’