Eén loket voor vraag en aanbod ruimtes Zuidoost

Ruimte zoekers.

‘We willen één loket maken voor de vraag naar en het aanbod van bedrijfsruimtes. Een centrale plek waarin we de aanbieders van leegstaande panden en de ruimtezoekers samenbrengen. We krijgen dan een compleet plaatje zodat we de partijen met elkaar kunnen verbinden.’

Aan het woord is Saskia Rill, Strategisch Kwartiermaker bij Zuidoost City. ‘Amsterdam Zuidoost is volop in ontwikkeling,’ zegt ze. ‘De scope is 2040 en daarmee ligt de nadruk op de lange termijn. Een belangrijk aandachtspunt in het heden is echter de huisvesting van (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en ondernemers. Het is van belang dat deze partijen op korte termijn worden geholpen aan (tijdelijke) passende huisvesting.’

Bij elkaar brengen
Veel partijen in Amsterdam Zuidoost zijn nu op zoek naar een locatie. Zij weten vaak niet waar ze moeten zoeken. Saskia Rill: ‘Het is belangrijk dat deze partijen op de juiste plek terecht komen. Ook is het van belang dat ondernemers worden gekoppeld aan een plek waar ze ook toegevoegde waarde hebben voor Zuidoost of voor een specifieke buurt.’

Om dit te kunnen doen is het essentieel om in kaart te hebben wie zich bezighouden met dit alomvattende vraagstuk. ‘Veel verschillende partijen zijn nu bezig om huurders te zoeken voor het pand dat zij leeg hebben staan,’ aldus Saskia Rill. ‘Andere partijen zijn op hun beurt bezig om het juiste pand te vinden voor bepaalde ruimtezoekers. Al deze betrokkenen willen wij bij elkaar brengen.’

Samenwerken
‘Het voorstel is om de coördinatie van dit geheel te beleggen bij Zuidoost City,’ gaat Saskia Rill verder. ‘Zuidoost City heeft een neutrale rol tussen publiek en privaat. Daarom is dat een logische keuze. Bovendien zijn we al sinds 2021 bij dit vraagstuk betrokken. Zuidoost City draagt in samenwerking met de gemeente, het stadsdeel en Masterplan Zuidoost zorg voor het in kaart brengen van de zoekers en het aanbod, namens de verschillende partijen die dat inzicht hebben.’

‘Het is belangrijk om de handen ineen te slaan om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Het voorstel is positief ontvangen. Gesprekken en samenwerkingen zijn al in gang gezet. We willen onder meer met woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars, de afdeling gemeentelijk vastgoed en de gebiedsmakelaars één keer in de zes weken bij elkaar komen om de, op dat moment, meest recente lijst van zoekers en vrijgekomen aanbod met elkaar te bespreken en op zoek te gaan naar de juiste matches.’

‘Op deze manier kunnen ondernemers sneller een passende plek krijgen en staan panden niet te lang onnodig leeg. Dat is wat Amsterdam Zuidoost nu nodig heeft.’

Foto: Vere Maagdenberg