Zuidoost wordt groener

Buurttuinen ZO

Amsterdam Zuidoost is van zichzelf al groen maar bewoners van het stadsdeel zorgen ervoor dat hun buurt nog groener wordt. Meer dan zestig bewonersgroepen zetten zich in voor meer bloemen en groenten in de openbare ruimte. Samen vormen deze buurttuinen een bijzonder ‘bonuspark’ in Amsterdam Zuidoost.

Programma Groen in de Buurt
Het project ‘Groen in de Buurt’ stimuleert en ondersteunt groene buurtinitiatieven in de openbare buitenruimte van een gemeente. Zo ontstaat er meer groen en biodiversiteit. Ook krijgt de omgeving een kwaliteitsimpuls. Bewoners worden positief betrokken bij hun buurt waardoor ze zich vaak veiliger en plezieriger voelen.

De buurttuinen zijn voor iedereen toegankelijk. Bewoners bepalen zelf hoe de gemeenschappelijke tuinen er uitzien. Ze kunnen groenten, klein fruit en kruiden gaan verbouwen maar ze kunnen ook kiezen voor een bloementuin.

Zelf een idee?
Als je het leuk vindt om met een groep buren een stuk groen in de openbare ruimte in te richten en te verzorgen, kun je een aanvraag doen voor een moestuin, heemtuin, bloemenweide of voor een nieuw aan te leggen groenvak of groenstrook. Je kunt je natuurlijk ook aansluiten bij een bestaande tuingroep.

Voorwaarden buurttuin:

  • Het stuk groen blijft eigendom van de gemeente
  • Omdat het om een groot stuk grond gaat, kun je je alleen met een groep van minimaal 3 verschillende buren aanmelden. Je tekent gezamenlijk een contract met de gemeente voor het beheer.
  • Alle tuingroepleden wonen in de wijk waar het stuk groen ligt
  • Je tuingroep moet toestemming hebben van bewoners die binnen 20 meter van het stuk groen wonen

Zie ook:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sam Franklin via s.franklin@amsterdam.nl.