Schoner, slimmer & goedkoper van A naar B

Rein Breikers

‘Breikers helpt werkgevers in Noord-Holland kosteloos en resultaatgericht bij hun transitie naar slimme & duurzame mobiliteit. We zijn er voor iedereen die zich binnen een organisatie bezighoudt met zakelijke mobiliteit zoals directie, HR Managers en Facilitair Managers.’

Aan het woord is Rein Aarts, directeur van Breikers. ‘Wij geven gratis advies op maat met betrekking tot slimme en duurzame mobiliteit. Wij geven je inzicht in het totale woon-werkverkeer binnen je bedrijf. Wij bieden verbeterpunten en maken jouw organisatie hybride en klaar voor de toekomst.’

Gedragsverandering
Voor slimme en duurzame mobiliteit is een gedragsverandering nodig. ‘Niet reizen tijdens de spitsuren, gebruikmaken van deelmobiliteit en wat vaker op de fiets zijn hier voorbeelden van,’ aldus Rein Aarts. ‘Wij zijn absoluut niet tegen het gebruik van de auto,’ voegt hij daar snel aan toe. ‘Waar het om gaat is dat zaken veelal minder ingewikkeld zijn dan op voorhand wordt gedacht.’

‘Veel medewerkers binnen een organisatie kunnen namelijk flexibel, slim en duurzaam reizen,’ gaat Rein Aarts verder. ‘Maar vaak weten zowel de werkgevers als de werknemers niet wat de mogelijkheden zijn. Daar kunnen wij verandering in brengen. Zodra werknemers weten dat er een fietsregeling is, gaat een deel daarvan gebruikmaken. Als zij weten dat een elektrische fiets fiscaal aantrekkelijk is dan hebben zij daar veelal ook wel oren naar.’ Kennis en informatieoverdracht zijn hierbij de sleutelwoorden.’

‘Ook kan een werkgever voor de troepen uitlopen zegt Rein Aarts. ‘Hoeveel parkeerplekken heeft het bedrijf? Hoe goed zijn de fietsenstallingen? Ligt het bedrijf gunstig ten opzichte van ov-knooppunten? Is er een kilometervergoeding voor de fietsers? Weet de werkgever eigenlijk wel waar de behoefte van de werknemers ligt op het gebied van mobiliteit?’ Allemaal vraagstukken die belangrijk zijn voor het bewerkstelligen van slimme en duurzame mobiliteit.’

Partnerschap
‘Het partnerschap met Zuidoost City is voor ons belangrijk,’ zegt Rein Aarts. ‘Bewoners, gemeente en organisaties zijn interessant voor ons. Er is sprake van een wisselwerking waarin wij elkaar nodig hebben.’

In 2024 wordt bijvoorbeeld het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit van kracht. Op grond van dat besluit moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks voor 1 juli rapporteren over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers in het voorgaande kalenderjaar. ‘Wij kunnen daarmee helpen zodat bedrijven de gestelde CO2 reductiedoelstellingen kunnen behalen,’ aldus Rein Aarts.

‘Ook stagiaires zijn interessant voor ons. Wij hebben bijvoorbeeld contact met de HvA omdat stagiaires ons prima kunnen ondersteunen. Maar ook basisscholen en Mbo’s zijn voor ons interessant. Vooral het verstrekken van informatie zal de gedragsveranderingen teweeg brengen om schoner, slimmer en goedkoper dus duurzamer te gaan reizen. We hebben elkaar nodig. We moeten het samen doen.’

Colleges Gedragsverandering
Tijdens twee interactieve colleges, op locatie (Zuidas), leer je over (mobiliteits)gedrag en de aanpak om dit binnen jouw organisatie effectief te sturen.

Datum: 19 september en 10 oktober 2023
Lees meer