Tijdelijk gratis energieadvies- en begeleiding

energie advies

De gemeente Amsterdam ondersteunt kantooreigenaren bij het behalen van een beter energielabel. U kunt gebruik maken van een gratis energieadvies- en begeleidingstraject om uw pand te verduurzamen. Meer informatie of aanmelden kan via https://www.amsterdam.nl/duurzaamondernemen.

Beschikbare subsidies zijn:

 • HIRB + Duurzaamheid (Provincie Noord-Holland).
  • 20% subsidie fysieke energiebesparende maatregelen
  • 10% subsidie op zonnestroominstallaties
 • Subsidie Oplossingen Netcongestie (SON) (Provincie Noord-Holland)
  • 50% subsidie op haalbaarheidsstudies oplossingen netcongestie
  • 30% subsidie op het realiseren van oplossingen netcongestie
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Ook is er energie-investeringsaftrek (EIA) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB)
PHB start samen met de gemeente een verduurzamingsproject in Amstel III. Dit project heeft als doel om ondernemers te ondersteunen bij lopende verduurzamingsacties. Ook wordt er onderzocht of er behoefte is om collectieve maatregelen te nemen op het bedrijfsterrein.

Wilt u meer informatie over de subsidies en hulp op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van uw pand of bestaande werklocatie neem dan contact op met de heer Auke Bonsma. Dat kan via a.bonsma@sadc.nl   Bellen kan ook via +31 (0)6 256 33 521.

Meer informatie
Heeft u een vraag, dan kunt u een email sturen naar verduurzamingzakelijkemarkt@amsterdam.nl De gemeente neemt binnen twee werkdagen contact met u op.