Podcast Ondernemers van de toekomst

Podcast ondernemen

Krijgt ondernemerschap wel genoeg aandacht binnen het onderwijs? Wat is de urgentie? En hoe kan ondernemerschap binnen het onderwijs het beste worden georganiseerd?

In de podcast ‘Ondernemers van de toekomst’ onderzoeken Clemens Staal en Robbin Reijnen het thema ondernemerschap binnen het (mbo)onderwijs in de regio groot Amsterdam. Clemens Staal is docent Ondernemerschap aan het ROC van Amsterdam en Robbin Reijnen is trainer, docent en adviseur Ondernemerschap.

‘De podcast Ondernemers van de toekomst is vooral bedoeld voor onderwijsprofessionals in het ondernemerschapsonderwijs,’ legt Clemens Staal uit. ‘De podcast is georganiseerd door een team van de opleiding StartUp Ondernemen van het ROC van Amsterdam en wil een inspiratie vormen voor heel Nederland.’

Waarom, hoe en wat
Reden voor de podcasts was het verlangen om meer samen te werken op het gebied van docentprofessionalisering en Ondernemerschapsonderwijs. Vanuit de opleidingen is er de wens om voor de professionals een platform te creëren waar ondernemerschap de boventoon voert. Samenwerking in de regio moet hierbij worden gevonden met het werkveld, studenten, alumni en ondernemers.

Hieruit kwam de podcast Ondernemers van de Toekomst voort waarin de professionals elkaar in een aantal sessies troffen rondom het thema ondernemerschapsonderwijs. Clemens Staal: ‘Belangrijk waren hierbij de vragen ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’. Waarom is ondernemerschapsonderwijs nodig en waarom is het zo belangrijk in het MBO. Hoe organiseer je het, hoe ga je samenwerken, welke handvatten heb je nodig en wat kun je morgen al doen?’

Verduurzamen
Samen maakten Clemens Staal en Robbin Reijnen de podcast waarin onder andere het Media College, ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, sQuare, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Gemeente Amsterdam, (alumni)studenten en ondernemers aan het woord kwamen. In juni namen zij de laatste van de acht aflevering op waarin ze terugblikten op de voorgaande afleveringen.

Om het geheel te verduurzamen is er de mogelijkheid gecreëerd om drie keer per jaar samen te komen. Clemens Staal: ‘Op maandag 4 september haken wij aan bij de maandelijkse netwerkbijeenkomst van MKB-Amsterdam. We wisselen dan informatie uit en bouwen verder om het ondernemerschap binnen het onderwijs op de best mogelijke wijze te organiseren.’

Terugluisteren van de podcasts kan o.a. via Spotify: https://open.spotify.com/show/7mSqgihbjqgL1PP7Ujy7Py?si=1da58de922024d63&nd=1

Voor meer informatie: c.staal@rocva.nl