Kloppend hart nieuw Zuidoost

Bijlmer Station

‘Het Amsterdamse treinstation Bijlmer ArenA moet het kloppende hart van het nieuwe Zuidoost worden. Het station moet mensen verleiden om langer in het gebied te blijven. Je wilt dus een omgeving creëren die roept: blijf hier, het is hier fantastisch! Daar zetten we ons dan ook voor de volle honderd procent voor in.’

Aan het woord is Hellas Schelleman. Ze is projectmanager stationsgebied Bijlmer Arena. Bijna twintig jaar geleden werkte ze al als stationsontwikkelaar aan het huidige station. Ze heeft een passie voor alles wat met het spoor, stations en vervoer te maken heeft. Met haar bedrijfseconomische- en verkeer- en vervoer economische achtergrond én jarenlange ervaring vindt ze het geweldig om aan het stationsgebied Bijlmer ArenA 2.0 te werken.

Gebiedsontwikkeling
‘In de omgeving van het Amsterdamse treinstation Bijlmer ArenA vindt de komende jaren veel gebiedsontwikkeling plaats,’ zegt Hellas Schelleman. ‘Daardoor groeit het aantal bewoners, de werkgelegenheid en leisure-bezoekers in Zuidoost. Er komt een serieus stuk stad bij met mensen die zich ook allemaal zullen verplaatsen.’

‘In combinatie met de ambitie van de stad ten aanzien van de mobiliteit en modaliteit spelen openbaar vervoer en fiets hierin een hoofdrol. Bovendien is een plezierig functionerende veilige knoop een belangrijke factor in een fijn leefbaar Amsterdam Zuidoost.’

Hellas Schelleman: ‘Om de opgaves rond station Bijlmer ArenA inzichtelijk te maken heeft adviesbureau Goudappel in samenwerking met onder andere gemeente Amsterdam, NS, ProRail, GVB, Connexxion en de VRA een handelingsperspectief opgesteld waarin de huidige situatie beoordeeld is en de gezamenlijk gedragen ambities voor Bijlmer ArenA zijn geformuleerd. Deze analyse is het uitgangspunt voor het maken van een lange termijnvisie voor het stationsgebied Bijlmer ArenA’

Handelingsperspectief
‘Het gebied rondom het treinstation is nu niet voor iedereen altijd even aantrekkelijk,’ gaat Hellas Schelleman verder. ‘Na evenementen zien we dat de meeste bezoekers het stadsdeel direct verlaten. Hoewel het station acht deuren heeft, zien de bezoekers vaak maar één deur waardoor er snel opstoppingen bij die ene deur ontstaan. In combinatie met treinen die niet altijd optimaal gevuld vertrekken, ontstaat er op en rondom stationsgebied Bijlmer ArenA een situatie die absoluut verbeterd kan worden.’

‘Op korte termijn gaan we hiermee dan ook aan de slag. We willen de bezoekers verleiden om langer in het gebied te blijven. Het streven is dat elke kant van het station eruit gaat zien als de voorkant van het station. Interessant en aantrekkelijk zodat de bezoekers zich er thuis voelen en zich ook meer en beter over het gebied gaan verspreiden. Daar waar er mogelijkheden zijn om de city marketing van Zuidoost mee te nemen, zal ik dat doen.’

‘Ook gaan we de bewegwijzering verbeteren en extra schermen met informatie plaatsen. De gevel van het station wordt iets aangepast zodat de deuren beter zichtbaar worden. Bovendien willen we onderzoeken hoe de stations Duivendrecht en Strandvliet een prominentere rol kunnen krijgen om Station Bijlmer ArenA te ontlasten.’

‘Verleiden en spreiden in een plezierig, veilig en aantrekkelijk gebied,’ aldus Hellas Schelleman, ‘waarbij fiets, bus en trein op een logische manier bij elkaar komen. Er moet voldoende capaciteit zijn om de groei in de komende decennia door te maken.’

Toekomst
‘In 2040 moet er een station zijn dat bij haar omgeving past. Er zijn dan voldoende in- en uitgangen om de reizigers te verplaatsen en het vervoer via trein, bus en fiets sluit naadloos op elkaar aan. Er zijn genoeg fietsparkeerplekken en er is een situatie gecreëerd waardoor de auto rond het station niet meer nodig is.’

‘Het spoor moet niet meer een barrière zijn. Het moet het oostelijke deel van het stadsdeel verbinden met het westelijke deel. Het moet noord eveneens verbinden met zuid. Daarover zijn we nu in gesprek. Stationsgebied Amsterdam Bijlmer ArenA wordt het bruisende knooppunt van het nieuwe Zuidoost waarin iedereen zijn plek heeft gevonden.’