Webinar Energiebesparing voor bedrijven

PHB advies. Energie

PHB organiseert een webinar voor ondernemers (op bedrijventerreinen) die willen weten hoe ze kunnen besparen, welke maatregelen ze kunnen nemen op het gebied van zelf energie opwekken en het elektrificeren van het wagenpark, hoe energieopslag kan helpen bij het voorkomen en verlichten van de netcongestie en welke subsidies voor onderzoek en investeringen er mogelijk zijn. Het webinar is ook interessant voor medewerkers van gemeenten met bedrijventerreinen in hun portefeuille.

Programma
Moderator Frank Voorbergen (PHB) ontvangt in PHB-studio diverse ondernemers die voor dezelfde uitdaging op het gebied van de energietransitie hebben gestaan maar al stappen hebben gezet. Zij delen graag de resultaten met u maar vertellen u ook over de hobbels die genomen zijn.

Quick wins voor bedrijven om energie te besparen
Met o.a. Bauke de Heer, adviseur PHB. U wordt in hoofdlijnen meegenomen in de stappen die u kunt zetten voor een beter inzicht in uw verbruik, wat de ‘quick wins’ zijn van de energiebesparende maatregelen en waar u sectorspecifieke informatie kunt vinden over dit thema.

Energie opwekken op eigen dak
Met ondernemers
Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om te investeren in zonnepanelen op hun dak. Ondernemers vertellen u hoe zij dit hebben aangepakt en welk resultaat het heeft opgeleverd.

Elektrificatie wagenpark
Met o.a. Koolen Industries
Elektrificatie van vervoer vraagt om totaaloplossingen. Koolen Industries vertelt hoe zij ondernemers hierbij hebben geholpen.

Hoe kan energieopslag helpen?
Met o.a. Maarten Quist, GIGA Storage
Netbeheerder Liander en GIGA Storage, ontwikkelaar van grootschalige batterijsystemen, starten in Amsterdam en Lelystad pilots met grote batterijen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en meer partijen toegang te geven tot het elektriciteitsnet.

Wanneer?
Donderdag 11 mei, online
15.00 – 16.00 uur
Het betreft een webinar. Na aanmelden krijgt u namens PHB van Webinars.nu een inlogcode

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het webinar. Het webinar staat weliswaar open voor alle geïnteresseerden maar PHB kan alleen bedrijven, parkmanagement- en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen ondersteunen.

PHB
PHB (uitgevoerd door SADC) is actief op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). PHB wordt aangestuurd en gefinancierd vanuit de MRA en de provincie Noord-Holland en kan daardoor neutraal en onafhankelijk ondernemers en gemeenten adviseren en ondersteunen. Bekijk wat PHB voor je kan betekenen op https://www.sadc.nl/locatieadvies/phb-advies/
Of mail: info@phb-advies.nl.

Meer weten? Bel 020 – 20 666 40