Begeleiding bij administratie en financiën

Get a grip I

Steeds meer burgers hebben moeite om rond te komen en hun financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Humanitas Thuisadministratie is een laagdrempelige voorziening die deelnemers in hun eigen omgeving individuele begeleiding geeft. Dit wordt gedaan door (getrainde) vrijwilligers.

Deelnemers hoeven geen schuldenproblematiek te hebben. Ook mensen die willen weten hoe ze schulden of betalingsachterstanden kunnen voorkomen zijn welkom evenals mensen die over weinig kennis van administratievoering beschikken.

Maatje
‘Wij koppelen de deelnemers aan een maatje,’ zegt Ana Claudia van Meeuwen, projectcoördinator van Humanitas. Samen met een maatje maken de deelnemers een plan van aanpak. Zo staan ze er niet alleen voor.’

Een gemiddeld traject duurt minimaal drie maanden en maximaal een jaar. Deelnemers kunnen afhankelijk van de vraag zelfstandig verder of indien nodig voor meer ondersteuning worden doorverwezen naar ketenpartners in de stad.

De vrijwilliger helpt met het vinden van een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook onderzoekt de vrijwilliger in hoeverre deelnemers gebruik kunnen maken van de voorzieningen en ‘Pak je Kans’-regelingen van de gemeente Amsterdam.

Get a Grip
Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar is ‘Get a Grip’ in het leven geroepen. Ana Claudia van Meeuwen: ‘Het doel van het project ‘Get a Grip’ is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren. Financiële zelfredzaamheid houdt in dat jongeren leren om (weer) zelfstandig hun financiën te regelen en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.’

‘De jonge vrijwilligers van ‘Get a Grip’ ondersteunen jongeren en hun familieleden tijdens een financieel inloopspreekuur. Ook worden de deelnemers gekoppeld aan maatjes. Zij ondersteunen bij het afsluiten van zorgverzekeringen, het regelen van zorg- en huurtoeslag en studiefinanciering. Ook ondersteunen zij bij andere geldproblematieken zoals bijvoorbeeld schulden.’

Informatie
U kunt Humanitas Thuisadministratie bereiken via kantoor.amsterdam@humanitas.nl of 020 – 773 6542. Vind de coördinator in uw stadsdeel en meer informatie op:
https://www.humanitas.nl/afdeling/amsterdam_en_diemen/Wat-we-doen/thuisadministratie-amsterdam/ en https://www.humanitas.nl/afdeling/amsterdam_en_diemen/Wat-we-doen/thuisadministratie-get-a-grip/