Directiekamers diverser en inclusiever

Diversiteit op de werkvloer

‘Is Zuidas divers en inclusief genoeg?’ Naar aanleiding van de Black Achievement Month organiseerde Hello Zuidas een bijeenkomst met deze vraag als thema. De aanwezigen waren eensgezind: een inclusieve en diverse organisatie is van levensbelang om succesvol te zijn. Maar zo ver is het nog niet en zeker niet in Zuidas.

Oor hebben voor iedere stem
‘De directiekamer en de afdeling personeelszaken moeten openstaan voor alle geluiden uit de maatschappij’, zegt Saskia Bosnie, sinds mei 2021 directeur van Zuidoost City. Zij zet zich in om Zuidoost beter, sterker en mooier te maken met gelijke kansen voor iedereen. ‘We weten dat verscheidenheid aan perspectieven op de werkvloer leidt tot creatievere oplossingen en betere besluiten. In de discussie over succesvolle bedrijven zou hier de nadruk op moeten liggen, meer dan op de kwaliteiten van afzonderlijke individuen.’

Rolmodellen
Rolmodellen spelen volgens Saskia Bosnie een cruciale rol bij de ontwikkeling naar meer inclusieve en diverse organisaties. ‘In Zuidoost hebben we relatief veel vrouwen op belangrijke posities. Dat is ontzettend belangrijk omdat jonge meiden er het vertrouwen door krijgen dat er ook voor hen een weg omhoog is.’

‘Ik denk dat de zakenwereld, zoals in Zuidas, woorden als inclusiviteit en diversiteit wel gebruikt maar vooral om een mooi verhaal aan de buitenwereld te kunnen vertellen.’ Zo werd Saskia Bosnie jaren geleden benaderd voor een baan in de overwegend witte en mannelijke vastgoedwereld. Naast haar capaciteiten, een goed netwerk en een relevante studieachtergrond (stadssociologie en bouwkunde) leek het vooral van belang dat zij een vrouw is. En zwart. ‘Maar misschien is dat de prijs die we nu nog moeten betalen voor meer diversiteit’, zegt ze.

Goede marketing
In Zuidoost ziet Saskia Bosnie mooie dingen gebeuren op het gebied van inclusie. Ook op manieren die minder voor de hand liggen, zoals het voorbeeld van een vastgoedeigenaar in winkelcentrum de Amsterdamse Poort. Hij ging eerst de buurt rond om aan bewoners en ondernemers te vragen waar zíj behoefte aan hadden. Zo groeit en verandert een winkelcentrum als het ware vanuit de buurt zelf. ‘Het is mooi om te zien dat er iets bijzonders ontstaat als iedereen mee mag doen. Dat is niet alleen een kwestie van normen en waarden, maar ook van goede marketing. Mensen die zich verbonden voelen met hun buurt zijn de beste ambassadeurs van die buurt.’

Het goede gesprek schuurt
Saskia Bosnie ziet dat bedrijven met een traditionele, homogene samenstelling het steeds moeilijker krijgen om talent aan zich te binden én te behouden. Saskia Bosnie: ‘De roep om inclusie en diversiteit wordt in de samenleving steeds luider. We verwachten van bedrijven dat ze die roep horen. Daarom zullen we het gesprek moeten blijven aangaan, te beginnen aan de top. En dat gesprek moet vooral schuren. En als die gesprekken eenmaal gevoerd zijn, ook hier in Zuidas, wat zien we dan? Een directiekamer die een afspiegeling is van de maatschappij. Meer dan dat vraag ik niet. Maar ook niet minder.’

Black Achievement Month
De Black Achievement Month wordt jaarlijks in de maand oktober gehouden. Het festival heeft als doel de uitzonderlijke talenten van mensen met een Afrikaanse achtergrond in de schijnwerpers te zetten en richt zich op drie pijlers: beeldende kunst en theater, artiesten (zangers, dansers, musici, acteurs, theatermakers, ‘spoken word’ artiesten) en maatschappelijk debat en discussie.