Speculate or Die Tryin’

Shebang

Speculate or Die Tryin’
‘Toen ik gevraagd werd om voor SHEBANG een programma te cureren, wilde ik niet weer stil staan bij waarom gentrification niet werkt. Daar is al zoveel over gezegd en geschreven en er is geen twijfel: gentrification leidt tot verdrijving van lokale bewoners en tot segregatie. Het verstrekt ongelijkheid en creëert een monocultuur,’ aldus Najah Aouaki. ‘En toch wordt deze strategie tot de dag van vandaag routinematig aangenomen. Dat is toch bizar?’

Gentrification staat voor de opwaardering van een oude buurt in een stad met als doel rijkere bewoners aan te trekken. ‘De tentoonstelling Speculate or Die Tryin’ kijkt dan ook voorbij dit achterhaalde paradigma,’ gaat Najah Aouaki verder. ‘Het start vanuit de vraag: wat als de gemeenschappen en mensen die er wonen centraal zouden staan in het vormgeven van de toekomst?’

Najah Aouaki is econoom en grootstedelijk strateeg. Met de tentoonstelling Speculate or Die Tryin’ toont ze samen met journalist Jessica Dikmoet en kunstenaar Genuinefake het unieke verhaal van de Bijlmer. Een geschiedenis waar de ontwikkeling van een nieuw stedelijk gebied samenging met de komst van grote groepen (Nederlandse) migranten, wat heeft geleid tot een stadsdeel met een uniek karakter en een unieke samenstelling. 

Potentie
Als econoom en grootstedelijk strateeg houdt Najah Aouaki zich bezig met de manier waarop een stad zich ontwikkelt. ‘Bij de huidige strategie, de gentrificatie strategie, worden kapitaalkrachtige bewoners en bedrijven aangetrokken met de aanname dat bestaande bewoners zich hieraan kunnen en willen optrekken,’ zegt ze. ‘Met de aanname dat de welvaart als het ware naar beneden druppelt. Heel omslachtig eigenlijk. Als je de bestaande samenleving wil versterken, moet je daar direct in investeren en in de ontwikkeling daarvan. Je werkt dan dus van binnen naar buiten en niet andersom.’

‘Amsterdam Zuidoost barst van het talent,’ gaat de econoom verder. ‘Er is zoveel potentie, kracht en hoop. Er zijn kansen en mogelijkheden te over. Maar er zijn ook grote uitdagingen. Zeker in een tijd waarin kansen steeds meer afhangen van waar je wieg staat. En waarbij armoede steeds dieper snijdt en achterstanden steeds meer in elkaar grijpen. Hierdoor wordt het moeilijker om een uitweg te vinden.’

‘Juist de lokale ondernemers en maatschappelijk organisaties kunnen hier van betekenis zijn,’ aldus Najah Aouaki. ‘Zij weten de aansluiting te vinden en zij weten de veerkracht en potentie aan te boren. Zij kunnen duurzaam bouwen aan de ontwikkeling.’

Met deze tentoonstelling willen de organisatoren dat tot uiting brengen. Najah Aouaki: ‘We willen het gesprek aanmoedigen over wat er is en over wat men wil in Amsterdam Zuidoost. De gemeenschap is sterk en het potentieel binnen de gemeenschap is groot, maar wordt niet benut en vaak zelfs ondermijnt. Door de krachten te bundelen kan de gemeenschap meer zeggenschap organiseren en verder bouwen aan de toekomst van hun stadsdeel.’

SHEBANG
Speculate or Die Tryin’ is onderdeel van SHEBANG. SHEBANG is een hybride kunst lab waarin kunst, erfgoed en maatschappelijke thema’s samenkomen. SHEBANG is in 2021 opgericht door drie gevestigde culturele instellingen van Zuidoost, Imagine IC, CBK Zuidoost en het Bijlmer Parktheater. 

Vanuit de disciplines theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen. 

Speculate or Die Tryin’ startte op 14 oktober in een leegstaand bedrijfspand vlakbij metrostation Bullewijk op de Hettenheuvelweg 8 in Amstel III. De tentoonstelling is nog tot 5 november te bezichtigen. 

De expositieruimte is open op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 van 13.00-18.00 uur. Voor meer informatie: https://shebangamsterdam.nl/