Extra steun Amsterdammers

steun Amsterdammers

Wethouder van Financiën Hester van Buren heeft tijdens de presentatie van de Begroting 2023 bekend gemaakt hoe het college van B en W Amsterdammers gaat ondersteunen die in de knel komen door de snel stijgende prijzen. Het college ziet de nood bij steeds meer inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties oplopen en heeft daarom, in aanvulling op het kabinet, een omvangrijk steunpakket gemaakt waar Amsterdammers al in 2022 aanspraak op kunnen maken.

Vanaf 2023 wordt bovendien de inkomensgrens voor minimaregelingen, zoals de stadspas, de scholierenvergoeding en gratis openbaar vervoer voor ouderen, blijvend verhoogd zodat meer Amsterdammers worden ondersteund. Ook zet het college een steunfonds op van 20 miljoen euro om het mkb en maatschappelijke instellingen te kunnen helpen.

Steunfonds
Het college komt nog deze winter met een steunfonds van 20 miljoen euro voor mkb-ers en maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, zwembaden en kunst en cultuurinstellingen. Om de hulp zo gericht mogelijk te bieden aan hen die dat het hardste nodig hebben, worden criteria uitgewerkt die gaan bepalen welke ondernemers en instellingen in aanmerking kunnen komen. Ook verhoogt het college de budgetten van maatschappelijke organisaties waar de gemeente mee samenwerkt zodat zij hun activiteiten voor de Amsterdammer kunnen blijven uitvoeren.

Coalitieakkoord
In deze begroting is het coalitieakkoord dat in het voorjaar werd gesloten tussen PvdA, GroenLinks en D66 financieel verder uitgewerkt. Daarin staan de drie prioriteiten centraal: het bestrijden van ongelijkheid, het aanpakken van de wooncrisis en het bestrijden van de klimaatcrisis. Door ‘ongelijk te investeren voor gelijke kansen’ investeert Amsterdam daar waar dat het hardste nodig is.

Het streven is om jaarlijks 7500 woningen te bouwen, zo duurzaam en betaalbaar mogelijk. Binnen de bestaande woningen gaat het college door met het nemen van energiebesparende maatregelen om ‘energiearmoede’ te voorkomen. De verantwoorde groei van de stad betekent onder meer dat er genoeg voorzieningen komen zoals scholen, cultuur, sport en groen, maar de uitvoering wordt uitdagender door de stijgende bouwkosten en tekorten aan materiaal en arbeidskrachten.

Investeringen
De komende jaren (2022-2026) investeert het college ongeveer 4,1 miljard euro aan onderhoud, verbetering en groei van de stad, waarvan 1 miljard euro in 2023. Niet alle gewenste investeringen passen op dit moment binnen de investeringsruimte. Niet alles kan en er zullen keuzes gemaakt moeten worden, waarbij investeringen in duurzaamheid naar voren worden gehaald. Het college gaat onderzoeken welke investeringen noodzakelijk zijn, gewenst zijn, nog even kunnen wachten of kunnen worden geschrapt.

Raadsbehandeling
De Begroting 2023 zal op 9 en 10 november worden behandeld in de gemeenteraad en daarvoor in de verschillende commissies. De Begroting 2023 en de publieksvriendelijke versie vindt u op: www.amsterdam.nl/begroting.