‘In Zuidoost zit veel talent’

Toehoorders lezing Kennisdelen

In deze aflevering van de lezingenreeks ‘Kennisdelen’ presenteerden twee directieleden van de Rabobank de resultaten van het onderzoek dat de bank recent deed naar economische ongelijkheid in de regio’s in Nederland, waaronder de Metropool Regio Amsterdam. ‘Het gaat om het bevorderen van de lokale economie, om wonen en kansengelijkheid.’

Tekst Annemiek Huijerman – Foto’s Randy Da-Costa

‘Kies rücksichtslos voor brede welvaart’
Het auditorium in het Huis van de Toekomst in Amsterdam Zuidoost heeft wel iets van een collegezaal. Met de in de hoogte oplopende rijen zitplaatsen is het een toepasselijke locatie voor ‘Kennisdelen’. Zo heet de lezingenreeks die Zuidoost City samen met de gemeente Amsterdam en de Rabobank organiseert. Thijs Box, Senior Marketingcommunicatieadviseur van de gemeente Amsterdam, treedt op als moderator. De aanwezigen, zo’n 35 personen, zijn een bonte mix van mensen uit het bedrijfsleven, de gemeente, onderwijsinstellingen en andere bij Zuidoost betrokkenen.

Na een kort welkomstwoord door ambtelijk opdrachtgever voor Zuidoost Ellen Nieuweboer, opent Saskia Bosnie de bijeenkomst en toont ze op dia het veelkleurige beeldmerk van Zuidoost. Als directeur van het samenwerkingsverband Zuidoost City hoopt Bosnie dat ondernemers en bewoners het beeldmerk gaan gebruiken. Ze benadrukt hoe belangrijk netwerken, belangenbehartiging en kennis delen zijn voor stadsdeel Zuidoost, en is trots op de samenwerking van Zuidoost City met o.a. werkgeversorganisatie VNO-NCW, Westpoort, de gemeente en de Rabobank.

Mouwen opstropen
Als spreker Erik Versnel naar voren komt, doet hij zijn colbert uit en stroopt de hemdsmouwen op. Een symbolisch maar toepasselijk gebaar wat hem betreft, want er is werk aan de winkel, vindt de directeur Coöperatieve Rabobank en voorzitter van de Kring Regio Metropool Amsterdam. Zo wil de Rabobank niet meer alleen focussen op economische groei maar ook en vooral op de ontwikkeling van brede welvaart. In woord en beeld belicht Versnel de presentatie De MRA staat op een tweesprong. Zeven opgaven voor een toekomstbestendige metropoolregio gebaseerd op het in mei verschenen onderzoek door de Rabobank naar de economische ongelijkheid in regio’s.

Brede welvaart
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de economie zich vooral regionaal ontwikkelt en dat deze zich binnen de MRA krachtiger dan elders herstelt. Maar in de ontwikkeling van de zogeheten brede welvaart blijft deze regio flink achter bij het Nederlandse gemiddelde. Dan ontstaat een ander plaatje, waarin Amsterdam Zuid tevreden is maar West en Zuidoost dat minder zijn. Achterblijvende brede welvaart is een rem op verdere economische ontwikkeling. Het is economisch ongelofelijk goed gegaan, maar de MRA staat nu op die tweesprong, zegt Versnel: ‘Gaan we door zoals vóór corona of gaan we de kant op van brede welvaart?’

Creativiteit en innovatie
Uit het onderzoek kwam verder o.a. naar voren dat het bedrijfsleven te weinig wordt betrokken bij de grote opgaven rond onder meer klimaat, energie en diversiteit. Ook staat de regio zonder jonge talenten stil, en ontbreekt er een gevoel van urgentie. Bijgevolg staat de regio voor zeven opgaven. Een kleine greep: behalve dat de bank op een meer maatschappelijke manier moet werken, is het zaak om meer samen te werken, op MRA niveau en tussen gemeenten. Ook moet er meer gekeken worden naar waar de MRA goed in is, zoals creativiteit en innovatie, zaken waar ook Zuidoost goed op scoort, want stelt Versnel: ‘In Zuidoost zit heel veel talent.’ Hij sluit zijn betoog af met: ‘Kies rücksichtslos voor brede welvaart.’

Op de vraag vanuit het publiek over hoe Versnel deze keuze ‘wil laten landen in de economic board van de bank’, antwoordt hij dat de Donut-economie ofwel de brede welvaart echt moet worden omarmd om Zuidoost verder te ontwikkelen en dat dat een andere denkwijze vergt. En hoe zit het met het midden- en kleinbedrijf (mkb), luidt een andere vraag. Het mkb zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan partners zoals grotere bedrijven en via digital working spaces. Belangrijk kenmerk van Zuidoost is bovendien dat het aantal starters er groter is dan in de rest van MRA.

Geld en kennis
Eric Traa, Business Development Manager Coöperatief Bankieren van de Rabobank, treedt ook even naar voren. ‘Als we inzoomen op Zuidoost’, vult hij Versnel aan, ‘gaat het om het bevorderen van de lokale economie, van wonen en van kansengelijkheid. De bank probeert lokale ondernemers te helpen, niet alleen met geld maar ook met kennis. Kansengelijkheid’, aldus Traa, ontstaat door mensen aan een baan te helpen en bijvoorbeeld jong talent via Techgrounds tot ICT-specialist te maken, zodat zij een goed salaris kunnen verdienen en een woning kunnen betalen. In dat verband investeert de bank ook in het Masterplan Zuidoost en in Community Land Trust. Samen met andere partners wil de Rabobank hieraan verder werken en bijvoorbeeld ook ABN Amro oproepen om mee te doen. Traa: ‘Het gaat om heel innovatief nadenken over andere modellen.’

Trots op Zuidoost
Dat laatste onderschrijft Moenira Luqman van harte, vertelt zij tijdens de lunch na afloop van de presentatie. Luqman is directeur/oprichter van Life Skills. Het in Zuidoost gevestigde onderwijsinstituut ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Life Skills biedt 240 jongeren huiswerkbegeleiding, 600 leerlingen per jaar nemen deel aan activiteiten en excursies. ‘Het programma biedt jongeren in Zuidoost vaardigheden voor de 21ste eeuw: dat ze, naast kennis opdoen en kritisch leren denken, ook de regie kunnen pakken en zich kunnen manifesteren in de samenleving.’

Het beste personal development-programma
Dezelfde ambitie heeft Theo Rauch. De directievoorzitter a.i. van ROC Zuidoost pakt pen en papier en neemt even de tijd om op te schrijven wat hij tot stand wil brengen: ‘Een duurzame verbinding tussen onderwijs en de externe wereld, met focus op personal development (denk aan mindset, houding en gedrag) om studenten kansrijker te kunnen lanceren naar werk of een vervolgopleiding. Ambitie: het beste personal development-programma formuleren, in lijn met de ambities van het Masterplan Zuidoost.’

‘Duurzaamheid, kansen, inclusie; het staat echt op de agenda’
Ook Rahma El Mouden bevond zich onder de toehoorders. De topondernemer, eigenaar van familiebedrijf MAS en schrijver, maakt sinds twee jaar deel uit van de ledenraad van de Rabobank. Zij ziet hoe snel Zuidoost verandert en is ‘apetrots’ op hoe het stadsdeel zich ontwikkelt. El Mouden: ‘Duurzaamheid, kansen, inclusie; het staat echt op de agenda. Vroeger wilde niemand hier wonen, maar nu is dat heel anders. Wel moeten we ervoor zorgen dat Zuidoost behouden blijft voor de bewoners.’

In samenwerking met Gemeente Amsterdam en Rabobank.