De Week van de Ambitie

OSB Ambitieweek

De wereld is groter dan je klaslokaal. Je netwerk is omvangrijker dan je familie, je vrienden en je kennissen. Er zijn meer beroepen dan het werk van je vader, je moeder, je oom en je tante. Je hebt veel meer mogelijkheden dan je wellicht voor mogelijk hebt gehouden. Ontdek ze en pak je kans. 

‘Dat is de boodschap die we onze leerlingen graag mee willen geven,’ legt Jolijn Verwest uit. ‘Daar zetten we vol op in tijdens de Week van de Ambitie in juni. Jongeren hebben ambitieuze voorbeelden nodig. Daarom is de OSB op zoek naar verhalen van ondernemers en zelfstandigen over hun beroep of onderneming zodat de jongeren tijdens de Week van de Ambitie geïnspireerd en geënthousiasmeerd worden.’

Jolijn Verwest is docent Nederlands en decaan vmbo op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. ‘Veel jongeren weten nog niet zo goed wat ze later willen worden,’ zegt ze. ‘Dat is heel begrijpelijk. Wel is het goed dat ze onderzoeken welke opleidingen er bij hun talenten en kwaliteiten past en welke banen er zijn.’ 

Rolmodellen
Voor de Week van de Ambitie is de Open Schoolgemeenschap Bijlmer op zoek naar ondernemers die het leuk vinden om jongeren te vertellen over hun werk. Jolijn Verwest: ‘Wat doet een advocaat, hoe is het om bij een bank te werken en waar houdt een makelaar zich zoal mee bezig? Wij kunnen onze leerlingen vertellen welke opleidingen ze kunnen volgen, maar het is natuurlijk geweldig als een arts, een bouwvakker of een stewardess zelf komt uitleggen wat zijn of haar beroep inhoudt. Dat heel erg leerzaam.’

Voor de leerlingen is het ook belangrijk dat ze zich kunnen spiegelen aan de professionals. ‘Het belang van ondernemers met diverse culturele achtergronden moet niet worden onderschat,’ zegt Jolijn Verwest. ‘Een ondernemer die in de Bijlmer is opgegroeid, spreekt tot de verbeelding. Een leidinggevende met een niet-Nederlandse achtergrond is eveneens herkenbaar voor veel leerlingen. Ook vrouwelijke rolmodellen zijn natuurlijk een bron van inspiratie.’

‘Wat wij de leerlingen graag mee willen geven is dat er meer mogelijk is dan ze wellicht denken. We willen ze prikkelen om over hun toekomst na te denken. We willen graag dat de leerlingen gaan kiezen op interesse en niet op niveau. Daarom is de Week van Ambitie voor derdejaars leerlingen van alle niveaus, van vmbo tot vwo. Een vmbo-er kan immers prima de ambitie hebben om ICT-er of piloot te worden en een vwo-er kan ervoor kiezen om ondernemer of installateur te worden. Het is aan ons om ze de mogelijkheden te laten zien.’

Week van de Ambitie
Tijdens de week van de Ambitie gaan de leerlingen op maandag 27 juni aan de slag met het in kaart brengen van hun eigen netwerk. Ook gaan ze visitekaartjes maken en zichzelf leren presenteren. Dinsdag 28 juni is de dag van het speeddaten. Op deze dag maken de leerlingen contact met ondernemers en bedrijven uit de buurt. Ze gaan pitchen en visitekaartjes uitwisselen. Zo vergroten ze hun eigen netwerk.

Op woensdag 29 juni kunnen de leerlingen workshops volgen. ‘Voor het geven van deze workshops zijn we nog op zoek naar ondernemers, zegt Jolijn Verwest. Ook nodigen we oud-leerlingen uit om zich aan te melden. Donderdag 30 juni hebben we gereserveerd voor excursies naar bedrijven. Vrijdag 1 juli sluiten we af met de eindpresentaties van de leerlingen, waarin ze hun opgedane kennis in marktkraampjes kunnen presenteren. Ook vieren we die dag Keti Koti.’ 

Win-winsituatie
Jolijn Verwest organiseert de Week van de Ambitie samen met collega Debbie Rokette. Zij heeft een groot netwerk van professionals. ‘Het is geweldig om te zien hoe onze leerlingen groeien in de Week van de Ambitie. Ze gaan uit hun comfortzone en leren veel. Voor ondernemers en bedrijven is het fantastisch om daar deelgenoot van te zijn. Ze komen in contact met fantastisch leuke jonge mensen die nog aan het begin van hun loopbaan staan. Ze kunnen echt iets voor deze jongeren betekenen. Het zijn de werknemers van de toekomst, waarvan ook weer veel te leren valt want ze hebben originele ideeën. Een win-winsituatie dus.’

‘Wij nodigen ondernemers en bedrijven dan ook van harte uit om zich aan te melden voor het geven van workshops en voor het speeddaten. Ook zoeken we nog ondernemers die op 30 juni hun bedrijf een aantal uur kunnen en willen openstellen, zodat onze leerlingen met de werkvloer kennis kunnen maken. Wij gunnen het onze leerlingen enorm dat ze inspiratie opdoen en hun horizon verbreden. Het vergroot hun zelfvertrouwen en hun blik op de arbeidsmarkt. Iets waar zijzelf en wij als maatschappij baat bij hebben. De jeugd is immers de toekomst.’ 

Wilt u een workshop geven, wilt u speeddaten of mogen de leerlingen bij uw onderneming langskomen tijdens de Week van de Ambitie? Voor aanmeldingen en voor meer informatie kunt u terecht bij: JolijnVerwest@osbijlmer.nl en debbyrokette@osbijlmer.nl