Amsterdam krijgt Medical Business Park

medical business park

Het gebied ten zuiden van Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt een medisch bedrijventerrein. De komende jaren ontwikkelen AMC en gemeente Amsterdam hier ongeveer 100.000 vierkante meter gemeenschappelijke laboratorium- en kantoorruimten. 

Onlangs startte de bouw van Plus Ultra Amsterdam door Kadans Science Partner. Dit is de eerste ontwikkeling van het Medical Business Park dat de ontmoetingsplek wordt voor medische bedrijven en kennisinstellingen, ook komen er gemeenschappelijke labvoorzieningen en kantoren.

Kansen
In 2011 sloegen de gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC de handen ineen om de locatie AMC te ontwikkelen tot een hoogwaardige locatie voor onderzoeksbedrijven in de gezondheidszorg. Met de komst van de European Medicines Agency (EMA) kwam het project in een stroomversnelling. Verschillende ontwikkelaars werden geselecteerd om op dit terrein gebouwen te bouwen met (gemeenschappelijke) laboratoriumvoorzieningen en kantoren. 

Wethouder Everhardt (Economische Zaken): ‘Het Medical Business Park stimuleert de innovatie in Life Sciences & Health. Het gebied komt tegemoet aan de toenemende (internationale) vraag naar labruimte. Doordat labruimte gedeeld wordt, kan ook kennis uitgewisseld worden. Door de bouw van het Medical Business Park creëren we hoogwaardige werkgelegenheid voor de regio. Momenteel voeren we gesprekken met andere partijen die interesse hebben om op het terrein te ontwikkelen. Dit illustreert de kansen die in dit gebied liggen.’

Duurzaam
Plus Ultra Amsterdam wordt een modern gebouw waar start-ups, grotere bedrijven en kennisinstellingen in de stad op gebied van Life Sciences en Health zich gaan vestigen. Er komt een groot atrium dat alle verdiepingen met elkaar verbindt. Kennisdeling en samenwerkingen worden gestimuleerd door het delen van gemeenschappelijke laboratoria voorzieningen.

Het gebouw is wat betreft elektriciteit zelfvoorzienend door de inzet van warmte- en koude opslagbronnen, zonnepanelen op het dak en aan de gevels, warmteterugwinning via het ventilatiesysteem en optimaal gebruik van daglicht. Hiermee haalt het gebouw het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-excellent (duurzaam gebouw met minimale milieu-impact).

Wisselwerking
Het Medical Business Park is onderdeel van het Amsterdam Life Sciences District. Een innovatief gebied dat in ontwikkeling is en ruimte biedt aan medische bedrijven en instellingen. Het gebouw Plus Ultra Amsterdam zal in 2023 klaar zijn.

Arjen van der Zee (manager Expertisecentrum bij Huisvesting & Techniek van Amsterdam UMC ): ‘Het ontwikkelen van een Medical Business Park heeft belangrijke voordelen. De onderzoeksbedrijven kunnen gebruik maken van de kennis van Amsterdam UMC’ers. Omgekeerd kunnen zij profiteren van het nieuwe gebouw. Denk aan degenen die hun uitvindingen, bijvoorbeeld op het gebied van gentherapie, in een eigen bedrijf verder willen ontwikkelen. In het nieuwe gebouw kunnen ze dan een kantoor en laboratoriumruimte huren.’