De lokale economie versterkt

Amstel III leeft! Steeds meer komt het gebied tussen station Bijlmer Arena, de A2, het Amsterdam UMC-locatie AMC en het spoor, in het vizier van bedrijven, bewoners, vastgoedpartijen, en organisaties die werkzaam zijn in Amsterdam Zuidoost. Aan het einde van dit jaar beslist het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders of er in 2022 gestart kan worden met het maken van plannen voor de toekomst van het bedrijventerrein in Amstel III.

In de afgelopen jaren is de openbare ruimte op de bedrijvenstrook Amstel III al vernieuwd en zijn er parkeerplekken gekomen. De gemeente is van mening dat dit deel van Amstel III zich ook moet opmaken voor de toekomst. Te denken valt hierbij aan het toevoegen van extra bedrijfsruimte. Dit biedt een oplossing voor het groeiend tekort aan betaalbare bedrijfsruimte in Amsterdam en zorgt tegelijkertijd voor meer werkgelegenheid.

Amstel III
Amstel III is een gebied ter grootte van ruim 200 voetbalvelden. Op het terrein waar nu voornamelijk kantoren te vinden zijn, moet een prettige mix van wonen en werken ontstaan. Daar wordt de gezelligheid van Amsterdam gecombineerd met de groeiende vraag naar woningen. Ook komen er de winkels, kantoren, parken, horeca en de andere voorzieningen. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd en er komen nieuwe fietsroutes. 

Aan de andere kant van Amstel III, langs de A2, ligt het typische bedrijventerrein van dit gebied. Het is een strook van circa 108 hectare en is ontwikkeld in de jaren 60/70. De bedrijvenstrook staat er goed voor: schoon, heel, veilig en weinig leegstand. De strook heeft voornamelijk een stads verzorgend karakter met veel groothandels, datacentra en logistieke bedrijven. Ook is de autobranche er zeer actief.

Modernisering
In 2019 is gestart met zowel het aanbrengen van extra groen en parkeerplekken als met het zorgen voor een meer veilige verkeerssituatie op het bedrijventerrein. Om het gebied verder te ontwikkelen ligt er de wens om slimmer en compacter om te gaan met de ruimte. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in de hoogte gebouwd kan worden. De bedrijvenstrook ligt verder behoorlijk geïsoleerd. Door de verkeerssituatie van de Holterbergweg te verbeteren, kan het bedrijventerrein meer een onderdeel worden van Amsterdam Zuidoost. 

Ook op milieutechnisch gebied kan er vooruitgang worden geboekt. De landelijke duurzaamheidsopgave schrijft voor dat er in 2050, voor energie, warmte en koeling alleen gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen, dat (vracht)auto’s geen vieze lucht uitstoten, dat er geen afval meer bestaat en dat grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Het energieverbruik op het bedrijventerrein is groot. Hier kan veel winst worden behaald. 

Aan het einde van dit jaar gaat het college van B&W besluiten of er in 2022 gestart kan worden met het opstellen van een plan met betrekking tot de bedrijvenstrook van Amstel III. Dan zal de gemeente ook verder gaan praten met ondernemers, bewoners en andere stakeholders. Heeft u vragen, neem dan contact op met: justin.de.jong@amsterdam.nl