Trots op het park

“Nu ziet het er allemaal nog wat ruig uit, maar het gaat een prachtig park worden, met veel groen. Er komen veel mogelijkheden om te wandelen, te sporten en om te genieten van kunst en cultuur. Het wordt echt een park waarop we trots kunnen zijn. Een bruisend park.”

Aan het woord is Saskia Bosnie, directeur van Zuidoost City. Onlangs werd ze geïnterviewd door Rijkswaterstaat voor filmopnames in het kader van de afsluitende fase van het Gaasperdammertunnel project. De Gaasperdammertunnel werd gebouwd om de verwachte groei van het verkeer op de A9 aan te kunnen.

Verbinding
Met een lengte van drie kilometer is de Gaasperdammertunnel, de langste landtunnel in Nederland. Door de tunnel neemt niet alleen de capaciteit voor weggebruikers toe, maar wordt ook de leefbaarheid voor de omwonenden vergroot. Hierdoor is er beduidend minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

Ruim vijf jaar geleden is er een plan gemaakt voor de inrichting van het park, dat op de Gaasperdammertunnel komt te liggen. Het gaat hierbij om een groenstrook van ruim 2000 meter lang en 65 meter breed, die Gaasperdam met de Bijlmer verbindt en ook een connectie legt tussen het Nelson Mandelapark, het park Gaasperdam en het Gaasperpark. Het nieuwe park is één van de grootste parken van Amsterdam.

Al bij de start van de bouw van de Gaasperdammertunnel werd besloten om bewoners, bedrijven en organisaties invloed te geven op het gebruik van het park en op de nadere invulling van het gebied. In de loop der jaren zijn er daarom diverse oriënterende bijeenkomsten georganiseerd, zoals rondetafelgesprekken.

“Een hele goede zaak,” zegt Saskia Bosnie. “Zuidoost City is heel intensief bezig met het leggen van verbindingen tussen bewoners en organisaties in Amsterdam Zuidoost, in de toekomst doen we dat ook met betrekking tot het park. De bewoners van dit stadsdeel hebben heel veel ideeën en initiatieven. Het is belangrijk dat ze gehoord worden en inspraak hebben. Daar dragen wij als Zuidoost City graag aan bij.”