OBA Next naar Zuidoost

OBA Next met Chris Sigaloff

‘Als locatie voor de bibliotheek van de toekomst, OBA Next, is na een zorgvuldig proces gekozen voor de K-buurt. Naar verwachting gaat OBA Next in 2030 open. Het wordt een grootstedelijke bibliotheek van wereldformaat voor alle Amsterdammers stevig geworteld in de buurt.’

Chris Sigaloff is kwartiermaker van het project OBA Next. ‘Het multifunctionele gebouw in de K-buurt wordt 8500 m2,’ legt ze uit, ‘Het is volledig gericht op de volgende generatie, Next. Parallel aan het gebouw loopt het innovatieprogramma dat uitgerold wordt via de Next Labs op verschillende plekken in de stad. Hier wordt met een grote groep mensen gewerkt aan de vragen ‘Wat is een bibliotheek van de toekomst, wat is er te doen, waarom en voor wie?’ De concepten die hier worden bedacht, worden gelijk getest in de praktijk.’

‘Het is mijn verantwoordelijkheid dat die bibliotheek van de toekomst er komt en hoe die er komt,’ gaat Chris Sigaloff verder. ‘Samen met het OBA Next team hebben we nu bijvoorbeeld in Zuidoost een aantal Next Labs opgezet waar we experimenteren met nieuwe invullingen van wat een bibliotheek kan zijn en betekenen voor de toekomst. OBA Next wordt de ‘flagship’ van de vernieuwing onder de bibliotheken.’

De bibliotheek voor de toekomstige generatie Amsterdammers
‘De OBA bestaat al 105 jaar en nog steeds zijn bibliotheken belangrijke plekken voor ontwikkeling, ontmoeting en ontroering en dat blijven ze ook. De bibliotheek is een plek voor kennis, cultuur en inspiratie. Maar wat er aangeboden wordt en hoe, dat is aan verandering onderhevig,’ zegt Chris Sigaloff.

‘De huidige bibliotheek is vooral aanbod- en programma gestuurd. Het draait om collectie en activiteiten. De verandering die we doormaken is dat technologische vernieuwing bijvoorbeeld een plek moet krijgen op basis van inzichten over het nieuwe leren. Wat en hoe we kennis aanbieden, wordt in de toekomst meer ontwikkeld mét de community in plaats van vóór die community. Die transformatie willen we terugzien in de bibliotheken’.

OBA Next gaat zowel over dat vernieuwingsprogramma enerzijds als over het gebouw dat dit ondersteunt anderzijds. Beiden gaan over de wereld van morgen: een grootstedelijke bibliotheek van de toekomst die uitblinkt op het gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Een plek waar generaties vertellen wat zij nodig hebben van een bibliotheek. Een voorziening op een goede en breed toegankelijke plek in Amsterdam waar alle Amsterdammers welkom zijn om te leren, te ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken om zo samen de toekomst te bouwen. En een voorziening die tegelijkertijd heel nauw in verbinding staat met de buurt, waar de vestiging is geworteld.’

Partner Zuidoost City
Chris Sigaloff: ‘Vanuit die nauwe verbinding met de buurt willen we ook voortbouwen op wat Zuidoost te bieden heeft. Dat doen we met de buurt, de bewoners en de lokale partners.  Dat is de reden waarom wij partner zijn geworden van Zuidoost City. Samen willen we OBA Next gaan vormgeven. Zo kunnen wij elkaar en onszelf versterken. Zo kunnen we meebouwen aan Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel van de toekomst. Wij zien veel kansen om samen te werken en hopen de partners van Zuidoost City daarin te ontmoeten.’

Die samenwerkingen met lokale partners biedt kansen en mogelijkheden voor bewoners en lokale organisaties. ‘Dat zien we nu al terug in de buurten waar we de Next Labs hebben opgezet,’ aldus Chris Sigaloff. ‘Zo is het programma ‘De Straat die Praat’ in Buurthuis De Bonte Kraai gestart, werken we samen met Hart voor de K-buurt in het ‘Medialab’ en worden er bijna dagelijkse podcasts en events gehost in het Next Lab op het Bijlmerplein. Wij spelen met deze Labs in op de behoefte van de buurt. Wij faciliteren en de lokale partners doen de coördinatie en de uitvoering. Labs zullen op meerdere plekken in de stad worden opgezet. Het zijn proeftuinen voor alles wat er straks in OBA Next aanwezig zal zijn’.

Kracht van de community
‘Ik ben blij met al deze ontwikkelingen en vooral dat we nu weten dat OBA Next in Kraaiennest gaat komen,’ gaat Chris Sigaloff verder. ‘Kraaiennest in Amsterdam Zuidoost straalt veel energie uit en is goed bereikbaar. Er is een sterk en goed georganiseerd Buurtplatform waar we prima mee samenwerken. De kracht van de community is belangrijk evenals het feit dat OBA Next midden in een wijk komt met een rijke geschiedenis en dat OBA Next met open armen wordt ontvangen. Zo hebben jongeren aangegeven blij te zijn met een voorziening zoals OBA Next in Zuidoost.’

‘OBA Next gaat een veilige, laagdrempelige, neutrale plek worden voor iedereen. Het nodigt uit tot ontwikkeling en groei van het ik, het ik en de ander en het ik en de wereld. OBA Next draagt zorg voor de wereld om zich heen voor toekomstige generaties. Het biedt kansen voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. OBA Next wordt ontwikkeld in co-creatie met Amsterdammers en partners. Sluit je vooral aan, zeker ook in dit voortraject. Volg de ontwikkelingen via obanext.lab op Instagram.’

Foto: Chris Sigaloff samen met Damian Fabre op het Kraaiennest waar OBA Next zal komen.
Foto credits: Def de Winter