Meester Kwame Amsterdammer van het jaar

Meester Kwame

‘Super blij ben ik,’ zegt Meester Kwame nadat hij is uitgeroepen tot Amsterdammer van het jaar 2023. ‘Het is een erkenning voor het vele werk dat we verzetten. We worden gezien en dat is belangrijk.’

Kwame Agyapong-Ntra ofwel Meester Kwame is de oprichter van bijles- en huiswerkinstituut Stichting SPE in Amsterdam Zuidoost. Kinderen en jongeren tussen de vier en drieëntwintig jaar oud kunnen er terecht voor ondersteuning bij huiswerk en studie. Meester Kwame organiseert met zijn team ook Beroependagen zodat kinderen geïnspireerd worden door rolmodellen. Stichting SPE wil gelijke kansen creëren voor iedereen.

Wisselwerking
‘Stichting SPE staat voor Stichting Scientia Potentia Est wat Kennis is macht betekent in het Latijn,’ legt Kwame Agyapong-Ntra uit. ‘Kennis is noodzakelijk om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving. Vanuit dat oogpunt dragen wij bij aan de kennisontwikkeling van jongeren in de Nederlandse samenleving met de focus op Amsterdam Zuidoost.’

Momenteel begeleidt de Stichting met een team van dertig professionals ruim 170 kinderen. Stichting SPE is zes dagen in de week open en elk kind krijgt twee keer per week bijles. De ouders van de kinderen worden ook bij Stichting SPE betrokken. ‘Want,’ zo zegt meester Kwame, ‘we moeten het samen doen. Betrokken ouders hebben een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.’

‘Ouders zijn een belangrijke factor binnen Stichting SPE,’ legt meester Kwame uit. ‘Sommige ouders vertellen de kinderen op onze Beroependagen over hun werk of ze helpen de kinderen met hun bijles. Tegelijkertijd zijn wij er ook voor de ouders als dat nodig is. Wij kunnen ouders bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van brieven aan officiële instanties zoals de sociale dienst of de belastingdienst. Het is een wisselwerking waarin we omkijken naar elkaar.’

Financiële middelen
‘De basis, het fundament van het kind moet goed zijn,’ gaat Kwame Agyapong-Ntra verder. ‘Daarom kunnen kinderen vanaf vier jaar al bij ons terecht. Naarmate de kinderen ouder worden en hun eigen pad kiezen, zien we ze ook weer bij ons terugkomen. Niet als leerling, maar als leraar. Studenten willen graag iets terugdoen en melden zich bij ons aan als stagiair of bijles-ondersteuner. Dat is heel mooi om te zien. We zijn trots op deze jonge mensen die een rolmodel zijn voor onze leerlingen. Als zij immers kunnen studeren dan kunnen onze leerlingen dat ook.’

‘Hoewel we geen subsidie ontvangen, proberen we voor alle kinderen toegankelijk te zijn. Dat is soms lastig. Sommige ouders in Zuidoost hebben drie banen om rond te komen. Ze hebben amper de tijd en mogelijkheden om hun kinderen te ondersteunen. Ook voor hen willen we er zijn. Daarom hebben wij meer financiële middelen nodig. Het mag immers niet zo zijn dat de bijles bij ons ten koste gaat van schoenen in de zomer en een warme jas in de winter.’

Toekomst van Zuidoost
‘Saundra Williams van het Masterplan Zuidoost heeft veel voor ons kunnen betekenen. Ze gaf ons een gezicht en het Masterplan financierde vorig jaar onze zomerschool. Ook dit jaar springt het Masterplan bij om de kosten van de Zomerschool te kunnen dekken. Wij zijn daar heel dankbaar voor.’

Dankzij de erkenning die we nu hebben gekregen, hopen we een vorm van permanente subsidie te kunnen krijgen. We hopen dat de stadsbestuurders nu ook inzien hoe belangrijk wij zijn voor het stadsdeel. Wij bieden de kinderen niet alleen bijles en studiebegeleiding maar we zijn ook een veilige thuishaven. We halen het beste in de kinderen naar boven en betrekken daar ook de omgeving bij. We staan midden in de samenleving en hebben contact met alle lagen van de bevolking. Dat is belangrijk voor nu maar ook voor de toekomst van Amsterdam Zuidoost.

Foto: Anita Edridge