Cruijff ArenA en GSES lanceren duurzaamheidsstandaard

Duurzaamheidsstandaard ArenA

De Johan Cruijff ArenA en GSES (Global Sustainable Enterprise System) lanceren een nieuwe, internationale duurzaamheidsstandaard voor evenementen en evenementlocaties. De Global Sustainable Venue Benchmark (GSVB) is een meet- en verificatieproces die de duurzaamheid van organisaties, evenementen en leveranciers meet.

Dit baanbrekende en transparante systeem waarborgt eerlijkheid en integriteit waardoor iedere deelnemende organisatie laat zien wat ze belooft. De ArenA gaat het GSVB-systeem gebruiken om haar ambitie waar te maken. Die ambitie houdt in dat de Johan Cruijff ArenA meer terug gaat geven aan mens, milieu en maatschappij dan dat ze neemt. In 2023 wil de Johan Cruijff ArenA net positive worden.

Duurzaam
De Johan Cruijff ArenA hecht veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Zo ontwikkelde de Johan Cruijff ArenA samen met verschillende partners het grootste Europese energieopslagsysteem in een commercieel gebouw voor het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook zorgen ruim 4.200 zonnepanelen op het dak van het stadion en de inkoop van windenergie voor groene stroom en is de ArenA aangesloten bij het ‘1.000 banen voor Zuidoost’ initiatief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Met de realisatie van deze duurzaamheidsstandaard, die een leidraad biedt voor het bevorderen van duurzaamheid, willen de ArenA en GSES ook andere organisaties helpen te verduurzamen. De ArenA kan alleen net positive worden als de gehele keten hieraan bijdraagt. Daarom vraagt de ArenA haar partners en leveranciers zich te registreren op het GSES-platform. De ArenA gaat open en transparant communiceren over de voortgang en eventuele uitdagingen, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren.

Online platform
GSES is een ‘Software as a Service’ platform voor het meten van duurzaamheidsprestaties. Het GSES-platform gebruikt de GSES Metastandaard als universele taal om duurzaamheid te meten. Deze overkoepelende standaard erkent meer dan 500 (inter)nationale duurzaamheidstandaarden en certificaten waardoor duurzame prestaties meetbaar en vergelijkbaar worden. Alle data op het dashboard is via Audit Independer onafhankelijk geverifieerd door een certificerende instelling.

Om te weten welke stappen de ArenA moet zetten om net positive te worden, is meten een vereiste. Op verschillende thema’s gaat het stadion de toegevoegde waarde op Environment, Social en Governance meten, wat terug is te zien in een dashboard van GSES. Op het GSES-platform meet de ArenA niet alleen de eigen duurzaamheid prestaties, de SDG  voortgang maar ook de CSRD en de supply chain (inclusief scope 1,2 en 3).

Organisaties kunnen worden beoordeeld op de volgende ‘GSES-pijlers’: CSR, Circulaire Economie, CO2, Duurzaam inkopen, Health & Safety en Biodiversiteit. Producten kunnen beoordeeld worden op de Health Footprint, de Circular Footprint, de Environmental en Social Footprint. Alle beoordelingen worden gepresenteerd in de vorm van gestandaardiseerde scorekaarten op het GSES-platform. Voor de onafhankelijke verificatie van informatie werkt GSES samen met officieel erkende Certificerende Instellingen zoals Control Union en Kiwa.

Voor meer over het GSES-platform ga naar https://gses-system.com/venues/

Voor meer over ArenA Net Positive ga naar https://www.johancruijffarena.nl/net-positive/