Nieuwe ouderenwoningen Reigersbos

Ravensteinstraat Seniorenwoningen

Aan het Ravensteinplein in Reigersbos komen vierenzestig woningen voor ouderen. Ook komt er een buurtkamer en een buurtkeuken. Woonzorg Nederland en Gemeente Amsterdam tekenden hiervoor onlangs een intentiebrief. De woningen zijn een uitbreiding op het bestaande woongebouw Ravenstein. De nieuwe plek van de buurtkamer met buurtkeuken is bijzonder. De buurtkeuken ligt straks veel centraler en zichtbaarder dan nu het geval is.

Voorrang
Vijfentwintig procent van de woningen wordt toegewezen aan bewoners uit Zuidoost. Met de huisvestingverordening kunnen bewoners van het stadsdeel voorrang krijgen op een deel van de nieuwbouwwoningen in hun eigen stadsdeel. Op deze manier wordt de doorstroming in Zuidoost op gang gebracht.

Betrokken bewoners
Een aantal bewoners van het bestaande gebouw Ravenstein is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. In de buurtkamer komt ruimte voor ideeën van en voor buurtbewoners. Zij kunnen hier hun verhaal kwijt aan elkaar én aan vrijwilligers. In de buurtkeuken die hierbij hoort worden gezonde en betaalbare maaltijden voor ouderen gemaakt. De nieuwe plek aan het Ravensteinplein vervangt de buurtkeuken aan de Soestdijkstraat.

Wanneer
Het is de bedoeling dat de bouw begin 2025 start. De oplevering is in 2026.
Kijk voor meer informatie op: Reigersbos: ontwikkeling en opnieuw inrichten