Subsidie bestrijding energiearmoede

logo_gemeente_amsterdam.

U kunt (met uw organisatie) een eenmalige subsidie aanvragen voor gebiedsgerichte activiteiten die een bijdrage leveren aan het tegengaan van energiearmoede bij Amsterdamse huishoudens. Dit kan in een bepaald (deel van een) stadsdeel of stadsgebied. De subsidie is beschikbaar voor activiteiten gericht op het verlagen van het energieverbruik en/of de energierekening van een huishouden.

Het doel van de aanvraag is het energieverbruik van Amsterdammers in een kwetsbare positie te verminderen zodat zij niet (verder) in de problemen raken door de hoge energieprijzen. U moet uw aanvraag vóór 1 mei 2023 indienen.

Voor meer informatie:
Aanvraag subsidie bestrijding energiearmoede