Het is nu of nooit!

tijd dringt

‘Het klinkt wellicht dramatisch, maar het is wat mij betreft nu of nooit voor Zuidoost. Er MOET voor lokale ondernemers betaalbare ruimte komen om te kunnen ondernemen.’

‘Niet alleen de gemeente maar ook de ontwikkelaars en de gebouweigenaren, de ondernemers zelf, de corporaties, en de politiek voorop, echt iedereen moet de handen ineenslaan om alle plannen en ideeën om dit mogelijk te maken nu eindelijk eens concréét te maken. We moeten met zijn allen overgaan tot actie. De tijd dringt, de urgentie is hoog.’

Aan het woord is Saskia Rill, kwartiermaker voorzieningen Amstel III. Zij is namens Zuidoost City in gesprek met de betrokken partijen over hoe en waar voorzieningen (denk aan horeca, winkels, bedrijfsruimtes etc) hun plek kunnen krijgen in Amstel III. Maar het probleem gaat verder dan Amstel III.

‘In Amsterdam Zuidoost kunnen ondernemers niet met hun bedrijf groeien,’ legt Saskia Rill uit. ‘Ze bereiken een plafond en vliegen uit naar een ander stadsdeel (of andere stad) waar ze wel door kunnen groeien. Zuidoost verliest dan zijn kapitaalkrachtige mensen. De ondernemers in Zuidoost willen in hun eigen stadsdeel investeren. Dat wordt hen echter onmogelijk gemaakt. Ook zijn er onvoldoende betaalbare ruimtes voor startup-scalesup.’

‘Er is al veel overlegd,’ zegt Saskia Rill, ‘en het is de hoogste tijd voor het maken van concrete afspraken. We moeten overgaan van praten naar doen.’

Oproep
‘Het is belangrijk dat het DNA van Amsterdam Zuidoost behouden blijft,’ aldus de kwartiermaker. ‘We moeten alles in het werk stellen om de inwoners van Amsterdam Zuidoost mee te laten profiteren van de nieuwe ontwikkelingen in het stadsdeel. Dat zeggen we al lang maar er komt nog (te) weinig van.’

‘We hebben inmiddels veel ideeën de revue zien passeren. Kan er getornd worden aan de grondprijs? Kunnen lokale ondernemers voorrang krijgen bij inschrijving en toewijzing van bedrijfsruimte? Niet alle ondernemers zijn armlastig, integendeel. Maar voor hen die de gangbare huurprijs (nog) niet kunnen opbrengen: kan er een sociale huurvariant komen? Is het een optie dat de lokale ondernemer wel de huur betaalt maar niet opdraait voor de kosten van de inrichting van een pand?’

‘Het zijn allemaal mogelijkheden die we tot nu toe niet concreet hebben gemaakt. Daar zijn allerlei redenen voor maar de tijd gaat door en als we niet oppassen hebben we de boot gemist. Wij doen een oproep aan iedereen die met ons mee wil DOEN. Heb je ideeën/oplossingen? Wil je zelf bijdragen?

Wie doet met ons mee? Laat het ons weten. We horen het graag. We zijn bereikbaar via: info@zuidoostcity.nl