Pak je kans!

pak je kans

Gemeente Amsterdam beschikt over diverse regelingen voor mensen met weinig geld. Feit is dat ruim 8.100 huishoudens in Amsterdam wel werk in loondienst hebben, maar ook in armoede leven. Hiervoor is onder andere ‘Sociaal Werkgeverschap’ in het leven geroepen om lasten van werknemers, wonende in Amsterdam, te kunnen verlichten. ‘Sociaal Werkgeverschap’ is een samenwerking tussen Taalakkoord, schuldhulpverlening en minimaregelingen van de gemeente Amsterdam. 

Sleutelpositie
‘Heeft u laaggeschoold personeel in dienst? Parttimers? Werknemers met loonbeslagen? Vermoedt u dat zij het financieel moeilijk hebben?’ Werkgevers kunnen hun medewerkers helpen door hen te wijzen op de regelingen van de gemeente Amsterdam voor mensen met weinig geld. Het lukt de gemeente namelijk nog niet voldoende, om deze werkende minima te bereiken. Er zijn hier voor de werkgever geen kosten aan verbonden.

Bij een alleenstaande of een alleenstaande ouder is sprake van een minimum wanneer de totale inkomsten maximaal € 1.229,73 netto bedragen, exclusief vakantiegeld. Voor samenwonenden en gehuwden is dit bedrag € 1.756,74 netto, exclusief vakantiegeld. 

Regelingen
Het aanbod bestaat uit diverse inkomensondersteunende regelingen (Pak je kans). Bijvoorbeeld de Stadspas, waarmee gratis of met korting diverse activiteiten ondernomen kunnen worden. En waarmee medewerker een gratis ID-kaart aan kan vragen. Of de regelingen die gericht zijn op schoolgaande kinderen, zoals de scholieren- en reiskostenvergoeding en de gratis laptop voor scholieren.

Actueel is het aanbod van een collectieve zorgverzekering. Het voordeel voor medewerker kan in de korting zitten, die gegeven wordt op onder andere de basisverzekering.

Informatie
Voor meer informatie en voor het aanvragen van deze en andere regelingen kunnen werknemers verwijzen worden naar deze website: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/ Voor overige informatie:  http://www.amsterdam.nl/sociaalwerkgeverschap  en sociaalwerkgeverschap@amsterdam.nl