Bewoners Zuidoost ontwerpen zelf huurwoningen

vreeswijkpad. Gein

Aan het Vreeswijkpad in Amsterdam Zuidoost komt een nieuw gebouw met 103 huurwoningen. Hiervan zijn tenminste 81 woningen in de sociale sector. Het beheer ligt straks bij de bewoners. Vanaf de start van dit project mochten geïnteresseerden meedenken over het ontwerp, de organisatie en het toekomstige beheer. Zo geven zij samen vorm aan hun buurt en directe woonomgeving. Deze vorm van beheercoöperatie is uniek voor Amsterdam vanwege de grote hoeveelheid huurwoningen in het gebouw.

Samen ontwerpen en beheren
De gemeente Amsterdam en woningcorporatie Rochdale tekenden op 13 april een overeenkomst die deze beheercoöperatie mogelijk maakt. De bewoners worden lid van een vereniging. Ze zijn geen eigenaar van de woningen maar krijgen wel vergaande taken in onderhoud en zelfbeheer. Zo gaan ze het onderhoud samen regelen en bekijkt de gemeente of zij straks zelf huurders kunnen aandragen. Ook betrekt de gemeente hen bij het maken van het ontwerp van het gebouw. Op deze manier hebben de bewoners invloed op het soort woningen en op de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes.

Begeleiding
Er hebben zich al veel mensen aangemeld die mee willen doen. De deelnemers hebben allemaal een band met Zuidoost en zijn bereid om met meer generaties samen te wonen. De nieuwe bewoners worden goed begeleid bij het ontwerp van de woningen. Zo krijgen ze tijdens een speciale opleiding informatie over visievorming, programma van eisen, besluitvorming, organisatiestructuur en financiën. Iedereen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving voor het krijgen van een sociale huurwoning.

Nieuwe woonbuurt
De beheercoöperatie is onderdeel van project Vreeswijkpad in Gein. Hier komen in totaal 135 koopwoningen en 103 huurwoningen. Vroeger stonden hier het oude gebouw van IKC Knotwilg en de 16e Montessorischool. De geplande startdatum van de bouw is begin 2024.

Aanmelden
Het is nu niet meer mogelijk om je als groep aan te melden voor het ontwerpproces. Misschien komen er later nog andere mogelijkheden om mee te doen. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van Rochdale.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jim Engelshoven, projectmanager
j.engelshoven@amsterdam.nl
06 3416 5155

Zie ook
Vreeswijkpad: nieuw woongebied