Weerbaar worden tegen cybercriminaliteit

Cybercrime

‘Cybercrime is voor mkb’ers een toenemend probleem. Eén op de vijf mkb’ers is slachtoffer van cybercriminelen.’ Aan het woord is Dorothy Carvalho de Sena, adviseur Platform Veilig Ondernemen Amsterdam Amstelland. ‘Wij zetten dan ook in op bewustwording en het weerbaar maken van ondernemers. Je kunt niet meer denken dat het jou niet overkomt.’

Criminelen zijn er veelal op uit om gegevens te stelen, je computer over te nemen of je netwerk plat te leggen. Ook wordt er door criminelen geld verdiend aan phising en fraude via bijvoorbeeld Whatsapp of Marktplaats. Dorothy Carvalho de Sena: ‘Veel ondernemers verwachten nog steeds dat hen dat niet overkomt. Ze nemen wel maatregelen tegen bijvoorbeeld winkeldiefstal, maar ze ondernemen weinig tegen cybercriminaliteit. Dat is onverstandig, vooral omdat cyberveiligheid met een aantal eenvoudige stappen flink verhoogd kan worden.’

Cyberveiligheid
Door je weerbaarheid in de digitale wereld te vergroten, word je een minder aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Gebruik lange wachtwoorden of wachtwoordzinnen en zorg ervoor dat je niet voor alles hetzelfde wachtwoord gebruikt. Maak waar mogelijk gebruik van tweestapsverificatie en zorg ook dat niet al je medewerkers van hetzelfde wachtwoord gebruik maken. Het is ook van belang om altijd de software-updates te installeren.

Rens Lambert is Themaspecialist Cybercrime bij het Expertisecentrum van PVO NL. Volgens hem is het van essentieel belang dat je goede afspraken maakt met je leverancier. ‘Een belangrijke oorzaak van slachtofferschap is de aanname dat de IT-leverancier alles volledig heeft geregeld,’ zegt hij. ‘Dit is vaak een foute aanname. Maak daarom goede afspraken over welke diensten worden geleverd en wie verantwoordelijk is voor onderhoud.’

Verder is het belangrijk dat je altijd alert bent bij het aanklikken van links in e-mails. Ga ook na of je echt iets verwacht van bijvoorbeeld de bank of PostNL. Wanneer je twijfelt, zoek dan het werkelijke telefoonnummer van het betreffende bedrijf (dus niet uit de mail) en raadpleeg je bank. Geef telefonisch nooit zomaar je wachtwoord of andere persoonlijke gegevens door. En bovenal: maak niet zomaar geld over ook al gaat het maar om een klein bedrag.

Aangifte
Cybercriminelen zijn moeilijk op te sporen. Ze opereren vaak grensoverschrijdend en wisselen regelmatig van server. De politie werkt daarom bij de aanpak van cybercrime samen met veel partijen in binnen- en buitenland. ‘Het is belangrijk om aangifte te doen,’ zegt Dorothy Carvalho de Sena. ‘Zo komt er in elk geval een duidelijk beeld van cybercriminaliteit en kunnen instanties als het PVO hier beter op inspelen.’

Voor meer informatie:
Hackhelpdesk

Als het mis is gegaan, maar ook veel goede preventietips!
Vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen (MKB)

Gratis Basisscan Cyberweerbaarheid voor ondernemers (5 minuten)
Samen Digitaal Veilig