Samenwerking als oplossing personeelstekort Zuidoost

Netwerkbijeenkomt Zuidoost City

Vrijwel alle werkgevers hebben er mee te maken: een personeelstekort. Dat personeelstekort zet de bedrijven onder druk. Minder bezette tafels in restaurants, minder hotelkamers in de verhuur: de gevolgen zijn zichtbaar. En niet alleen in de horeca. Ook in de techniek en dienstverlening is een grote roep om personeel. Bedrijven moeten continu vernieuwen en zich aanpassen aan de wensen van werknemers en omstandigheden zoals de coronapandemie en nu de hoge inflatie. Ondanks het personeelstekort zijn er toch duizenden mensen zonder baan in Zuidoost. En van de 70.000 arbeidsplaatsen in ons stadsdeel, wordt maar zo’n 4% ingevuld door inwoners uit Zuidoost. Oftewel: volop kansen om die vacatures lokaal in te vullen!

Zuidoost City ging op de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar in gesprek met Henk Markerink, voorzitter VNO-NCW metropool Regio Amsterdam, Raoul White (Dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost), Esther Verkade (HR Manager Johan Cruijff ArenA) en Joeri Nuijten (Hotelmanager Fletcher Hotels). Hoe zorgen we voor meer personeel bij onze bedrijven in Zuidoost? Deelnemers konden ook nog even een balletje slaan na de gesprekken, want we waren te gast bij het Golfcentrum De Hoge Dijk.

Zuidoost City bouwt verder aan een samenwerking tussen bedrijven, scholen en community managers in Zuidoost. Meer weten? Neem contact met ons op!

Henk Markerink, voorzitter van de VNO-NCW Metropoolregio én oud-directeur van de Johan Cruijff ArenA, trapt de bijeenkomst af. “25% van de Nederlandse economie zit in onze regio,” vertelt hij, “maar daar worden wij niet met z’n allen beter van: de rijken zijn rijker geworden en de armen armer. Bedrijven moeten continu vernieuwen en zich aanpassen aan de wensen van werknemers en omstandigheden zoals de coronapandemie en nu de hoge inflatie. Dit geldt voor verschillende terreinen. Denk aan digitalisering; het schrappen of veranderen van functies of processen, aan ruimte bieden voor jonge talent, zorgen voor diversiteit op de werkvloer enzovoorts.

Volgens Markerink is er een hoop winst te behalen als we de brede welvaart en het brede welzijn verbeteren. Maar de kern van het verhaal is dat we werkenden en werkzoekenden zekerheid moeten bieden. Zekerheid die ze in de gelegenheid stelt om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten, om hun zorgverzekering en energierekeningen te kunnen betalen.

Winst behalen we samen! Door te werken aan opleiding, ontwikkeling, vaste contracten en goede huisvesting voor iedereen. In Zuidoost is al een begin gemaakt: het Masterplan is opgezet, Zuidoost Werkt! zorgt voor de uitvoering van het 1.000-banen plan en Zuidoost City bouwt aan het netwerk rondom alle bedrijven, bewoners en bestuurders in Amsterdam Zuidoost.

Medewerkers van nu werken om te leven en niet andersom
“De arbeidsmarkt is bewegelijk, maar mensen zijn nog beweeglijker,” schetst Joeri van Fletcher Hotels. Hij raakt daarmee de kern van het probleem. Veel bedrijven vragen om flexibele krachten, maar ook werknemers vragen om meer ruimte. Ze willen werken waar en wanneer het hen uitkomt. Dat is ook wel de mentaliteit van deze generatie: ze leven niet om te werken, maar werken om te kunnen leven. Vrije tijd en het privéleven is veel belangrijker geworden. “Als werkgever moet je je hierop aanpassen,” meent Joeri. Zo kunnen werknemers bij Fletcher kiezen waar en wanneer ze werken. Ze hebben zelfs eigen personeelsbussen om werknemers van hotel naar hotel of van station naar hotel te vervoeren. “Dat werkt goed!”

Ook Esther herkent deze verschuiving. Bij de Johan Cruijff ArenA werken ze met een relatief klein team en een grote flexibele schil. Deze flexibele schil kan zelf bepalen waar en wanneer zij werken. Dat gaat via een app. Voorheen werd je gewoon ingepland, dat werkt nu niet meer. En Esther merkt nog een verandering op bij de huidige generatie: ze willen werken op een plek die hen aanspreekt. Een plek waarmee ze zich kunnen identificeren. “Als Johan Cruijff Arena hebben we natuurlijk een groot voordeel met onze naam, mensen willen hier graag werken. Maar toch hebben ook wij nu moeite met het aantrekken van nieuw personeel.”

Zuidoost Werkt
Voor stadsdeel Zuidoost is het belangrijk om zoveel mogelijk van haar bewoners in hun eigen buurt te laten werken. Om deze reden zijn zij het 1.000 banen plan gestart en is Zuidoost werkt! in het leven geroepen. Raoul, bestuurder in Zuidoost, benadrukt dat dit goed werkt. Dit jaar zijn er 180 mensen bereikt door Zuidoost werkt!

Vanuit de campagne ‘Werken op de ArenA Boulevard’ worden community managers aangesteld die fysiek de wijk in gaan. Ze bezoeken scholen, voetbalverenigingen etcetera. Via deze wegen bereiken zij (toekomstige) werknemers en maken ze de vacatures zichtbaar binnen Zuidoost. Dit doen zij op dit moment voor vier grote werkgevers tegelijk, maar dit kan nog breder opgepakt worden.

Vanuit de zaal wordt een campagne toegelicht. Je ziet bedrijven de handen ineen slaan om een gezamenlijke campagne voor werving op te zetten. Sterk aan deze samenwerking is de driehoek waarin gewerkt wordt: werkgevers, lokale professionals uit zuidoost, werknemers.

Hoogopgeleiden behouden
Vanuit de zaal wordt ook de nadruk gelegd op hoger opgeleiden. Het gesprek gaat veel over de lager opgeleiden, maar juist de hoger opgeleiden uit Zuidoost missen een connectie met de bedrijven in Zuidoost. Zonde, want nu trekken deze mensen weg uit ons stadsdeel en je wilt ze juist behouden! Barbara Boid (5voorHALF) geeft aan dat zij ziet dat hoogopgeleiden uit Zuidoost zichzelf niet herkennen in de uitingen van de bedrijven en zich vaak niet gehoord voelen door werkgevers. Via hun websites kunnen bedrijven meer aansluiting zoeken met Zuidoost in taal en beeld. Maar ook wanneer iemand net een minder hoge cijferlijst heeft, moeten sollicitanten gehoord worden. Want je weet niet wat de reden hierachter is.

Vernieuwing over je eigen grenzen heen
Solliciteren is wel toe aan wat vernieuwing. De motivatiebrief is uit de tijd, die hoeft echt niet meer. Een CV is in veel gevallen nog wel handig maar bij sommige banen niet eens nodig. En ook anoniem solliciteren is meer van nu. Zo haal je de focus weg van leeftijd, geslacht of afkomst. Tot slot wordt zelfs opleidingsniveau ter discussie gesteld: “het gaat om je skills.’ Dit vraagt nog wel wat lef en organisatie van werkgevers, maar het leidt zeker tot meer goede matches tussen werkgevers en werknemers.

En nu? Samenwerken!
Een aantal ondernemers uit Zuidoost wil naar aanleiding van deze netwerkborrel een samenwerking starten voor innovatief werkgeverschap. Een samenwerking waarbinnen werknemers worden aangetrokken en kunnen doorgroeien, zodat ze ook behouden worden.

 Ze gaan onder andere werken aan:
– Het onderzoeken van een gezamenlijke flexpool, bijvoorbeeld gerund door een coöperatie die wél vaste contracten kan verlenen
– Het inzetten van collectief vervoer (samen gebruik maken van het systeem van Fletcher?)
– Lokale extra’s voor werknemers zoals een sportabonnement in de buurt en kortingen bij winkels en horeca in Zuidoost
– Opleidingen voor werknemers waarbij mensen vanuit alle bedrijven kunnen werken aan hun droombaan, ook als die bij een ander bedrijf is

Zowel CSU cleaning services, Zuidoost werkt!, Fletcher Hotels, 5voorHALF, als de Johan Cruijff ArenA willen hier graag verder over nadenken. Zuidoost City werkt verder aan de samenwerking tussen bedrijven, community managers en scholen in Zuidoost. Meer weten of ook mee doen? Neem contact met ons op via info@zuidoostcity.nl

Foto: Jeremy Paesch
Van links naar rechts Raoul White, Esther Verkade, Joeri Nuijten en Saskia Bosnie