Een groener Zuidoost

GroenplatVorm

‘Wij willen Amsterdam Zuidoost groener maken,’ zegt Annet van Hoorn vastbesloten. ‘En dan heb ik het niet over het zogenaamde kijkgroen, maar over groen met een functie. Als je een grasveld voortdurend maait,’ legt ze uit, ‘maai je het dood. Je hebt dan wel een groen veld maar geen levendig groen veld. Je moet de natuur zijn gang een beetje laten gaan. Dan ontstaat er een veld vol leven met bloemen en insecten waar vogels en egels op afkomen en waar de bodem de tijd krijgt om te herstellen.’

Annet van Hoorn en Renate Nollen zijn twee van de gedreven initiatiefnemers van GroenplatVorm Zuidoost. De missie van GroenplatVorm Zuidoost is het verbinden van mensen met de natuur en middels de natuur. ‘Door onze moestuinprojecten verbinden we mensen met de natuur,’ legt Renate Nollen uit. ‘Maar we verbinden mensen ook met elkaar doordat ze samen in de moestuinen aan de slag gaan. Een moestuin is ook een mooi voorbeeld van groen met een functie.’

Het GroenplatVorm is op vier gebieden actief in Amsterdam Zuidoost. Het gaat daarbij om educatief groen, zoals de schooltuinen en eetbaar groen, de moestuinen en de voedselbossen. Dan is er nog het sociale groen waarbij mensen samen worden gebracht zoals bijvoorbeeld bij het wilgenvlechten, de groene fietstochten en de wijktuinierendag. Het vierde focuspunt van het GroenplatVorm is de natuurbescherming. Te denken valt hierbij aan de bescherming van onder andere de natuurgebieden De Ruige Hof en de Bijlmerweide.

Moestuinen
Een van de projecten van het GroenplatVorm is de gezondheidskloof. ‘Ook in dit project verbinden we mensen met de natuur,’ zegt Annet van Hoorn. ‘Zo hebben we bij het Henriette Roland Holst huis vijf mensen opgeleid die de moestuinen verzorgen. We hebben een mooie samenwerking met het Leger des Heils tot stand gebracht waardoor een deel van de oogst van de moestuinen bij mensen terechtkomt die het nodig hebben.’

‘In Zuidoost begeleiden we een aantal moestuinen waaronder die bij Grubbehoeve, Koornhorst en in het Gaasperpark,’ gaat Renate Nollen verder. ‘In ons stadsdeel komen steeds meer moestuinen. We zijn daar heel blij mee. Vooral omdat stenen het steeds vaker lijken te winnen van het groen. Kijk maar naar de E-buurt, waar veel groen verdwijnt. Ook in Gaasperdam en rondom het Nelson Mandelapark gaat zoveel gebouwd worden dat we vrezen voor de teloorgang van het groen. Waar ruimte is voor wegen en stenen, komt het groen vaak in de verdrukking. Je moet dus altijd alert zijn bij de zogenaamde opknapbeurten van een wijk.’

Meepraten
‘Mensen gaan steeds bewuster leven,’ zegt Annet van Hoorn. ‘Dat merken we ook in Amsterdam Zuidoost. Er zijn nu ongeveer veertig moestuinen in het stadsdeel en er worden er steeds meer aangevraagd. Mensen genieten meer van het buiten zijn en we zien ook steeds meer wandelaars. Tegelijkertijd worden mensen kritischer. Parken slopen ten tijde van de klimaatcrisis wordt door steeds meer mensen als absurd aangemerkt.’

‘Het is dan ook belangrijk dat wij als GroenplatVorm mee kunnen praten op gemeentelijk niveau,’ vinden de initiatiefnemers van het GroenplatVorm. Renate Nollen: ‘We willen graag met de gemeente samenwerken. Nu er zoveel ontwikkelingen zijn in Amsterdam Zuidoost, is het belangrijk dat wij gezien en gehoord worden. Wij hebben veel kennis en expertise in huis. Bovendien hebben we een groot netwerk. Wij kunnen adviseren op het gebied van groen en we kunnen verbindingen leggen tussen de ontwikkelaars en de bewoners.’

Annet van Hoorn: ‘Als je huizen gaat bouwen, zou je je ook bezig moeten houden met het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mensen die in die huizen gaan wonen. Een groene omgeving met frisse lucht en weinig omgevingslawaai is daarbij heel erg belangrijk. Voor nu en voor de toekomst.  Ik denk dat wij daar als GroenplatVorm een belangrijke rol in kunnen spelen.’