Buurtbudget voor Reigersbos

Buurtbudget Reigersbos

‘Het is belangrijk dat het buurtplan van Reigersbos alle aangedragen ideeën van bewoners van Reigersbos vertegenwoordigt. We hebben heel erg ons best gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En het is gelukt. Buurtplan Reigersbos is goedgekeurd en er is €78.807 vrijgekomen om onze plannen voor Reigersbos uit te voeren.’

Mahmoud Mohamed is daar heel erg blij mee. Als een van de bestuursleden van Bewonersplatform Reigersbos heeft hij zich maandenlang ingezet om het buurtplan vorm te geven. ‘We hebben bewonersbijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd op straat, flyers uitgedeeld en enquêtes gehouden. We hebben heel veel gedaan om buurtbewoners bij het buurtplan te betrekken.’

Samen met ongeveer twintig actieve bewoners heeft het Bewonersplatform uiteindelijk plannen gemaakt rond de thema’s: 1-buurt & organisatie, 2-gezondheid, welzijn en sport, 3-duurzaamheid & groen en 4-ontwikkeling, communicatie en media. ‘Hierdoor is er een mooi, veelzijdig en gevarieerd buurtplan voor Reigersbos ontstaan,’ aldus Mahmoud Mohamed.

Buurtplan
Het bestuur van stadsdeel Zuidoost stelde voor het jaar 2022 buurtbudgetten op voor de gebieden Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost en Gaasperdam en Driemond. Zo konden bewoners per buurt een plan maken om samen de buurt te verbeteren en te versterken. Iedereen kon ideeën voor de buurt aandragen.

Mahmoud Mohamed: ‘Wij vinden het vooral belangrijk om bewoners bij elkaar te brengen zodat ze kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. We willen handen en voeten geven aan alle aangedragen ideeën. Wij willen een flinke stap zetten in het versterken van bewonersorganisaties. Er wordt onderling samengewerkt en verbinding gelegd met buurtorganisaties, instellingen en ondernemersorganisaties. Zo verbinden we en maken we gebruik van elkaars kracht. Dit alles komt geheel Reigersbos ten goede.’

‘Stichting !Woon en de gemeente hebben ons gedurende het gehele proces goed ondersteund,’ gaat Mahmoud Mohamed verder. ‘Het was een behoorlijke klus om alle ideeën in een stevig plan neer te zetten. Maar het is goed gelukt en we hebben alle vertrouwen in de toekomst. Het is geweldig dat de bewoners, gesterkt door elkaar, hun eigen plannen uit kunnen gaan voeren.’

Uitvoering
Nu de plannen zijn goedgekeurd staat er veel te gebeuren in Reigersbos. ‘Eind januari willen we een Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor alle bewoners en organisaties uit Reigersbos. Verder wordt er gewerkt aan onze eerste buurtkrant Hallo Reigersbos en staat er een Gezondheidsbeurs op het programma. Ook zijn er plannen voor moestuintjes, sportactiviteiten, een buurt-uurtje en diverse schouwen.’

Mahmoud Mohamed: ‘We zijn als Buurtplatform Reigersbos enorm blij met wat we samen met de bewoners van Reigersbos hebben bereikt. Mensen die meer willen weten over buurtplan Reigersbos kunnen contact opnemen via buurtbudget@bewonersreigersbos.nl of bewonersreigersbos.nl/buurtbudget