Nieuwe makers verdienen een plek in Zuidoost

Marian Duff. OSCAM

‘Jonge kunstenaars met name kunstenaars met diverse culturele achtergronden krijgen in OSCAM een gezicht. Ze krijgen het podium dat ze verdienen en niet altijd krijgen. In het Open Space Contemporary Art Museum aan het Bijlmerplein krijgen de kunstenaars van Amsterdam Zuidoost de plek waar ze recht op hebben.’

Marian Duff is de oprichter en directeur van OSCAM. ‘We willen met OSCAM de kunst dichter bij de mensen brengen,’ zegt ze. ‘Bovendien willen we verhalen vertellen die we helaas in de reguliere musea en instituten niet vaak zien.’

Trots op wie je bent
Het Open Space Contemporary Art Museum richt zich op kunst, mode, design, ambacht en op Amsterdam en haar ontwikkelingen. OSCAM cureert exposities en organiseert off- en online context programma’s. Kunsteducatie en het bieden van kansen aan bewoners van Amsterdam Zuidoost staat centraal. Er is vooral aandacht voor jonge lokale creatieven, maar ook internationale kunstenaars krijgen er een plek.

Vijf jaar geleden is Marian Duff OSCAM gestart in het kader van 50 jaar Bijlmer. OSCAM is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam Zuidoost en wordt gerund door een team van zestien bevlogen medewerkers. Ook heeft OSCAM een raad van toezicht bestaande uit zes personen.

‘Het is een van onze doelen om kunst dichter bij de mens te brengen,’ zegt Marian Duff. ‘Kunst is een gevoel, een emotie,’ legt ze uit. ‘Kunst is een mogelijkheid om jezelf te laten zien, om trots te zijn op wie je bent en waar je vandaan komt. Kunst moet laagdrempelig zijn en voor iedereen toegankelijk. Daarom zit OSCAM midden in de Bijlmer, centraal gelegen in de Amsterdamse Poort. Zodra wij de rolluiken openen, stappen mensen letterlijk het museum in.’

Maatschappelijke bijdrage
Marian Duff is positief over de huidige ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost. ‘Wel moeten we ervoor waken dat de kunst- en cultuursector niet over het hoofd wordt gezien. Kunst en cultuur moet stevig worden verankerd in de plannen van de gemeente en de ontwikkelaars. De huidige bewoners, organisaties en instituten moeten niet worden overgeslagen.’

‘Grote bedrijven en stakeholders doen er goed aan te investeren in de lokale partijen,’ gaat Marian Duff verder. ‘Niet alleen om hun voortbestaan te waarborgen, maar ook omdat Zuidoost gebouwd is op de schouders van deze mensen. Het is belangrijk om onze nieuwe makers en nieuwe organisaties in de plannen mee te nemen. Zij zijn de toekomst en brengen de verhalen van Zuidoost voor het voetlicht. Zij leveren daarmee een enorm belangrijke maatschappelijke bijdrage. Zij verdienen een plek in het nieuwe Zuidoost.’

Tot 2024 is OSCAM gevestigd in het pand aan het Bijlmerplein. ‘Het is de bedoeling dat we verhuizen richting het Hoekenrode plein, maar we hebben nog geen enkele zekerheid. Wij hebben net als de meeste andere partijen in de kunst- en culturele sector van Amsterdam Zuidoost geen vaste plek of structurele financiële tegemoetkomingen. Ik ben hoopvol, dat is nu eenmaal mijn karakter, maar zie nog wel een aantal flinke uitdagingen op ons pad.’

Benieuwd naar het huidige aanbod van OSCAM? Kijk op: https://www.oscam.nl/

Foto: Jonathan Hoost