Training Schuldhulp voor werkgevers

energieteoslag

Wilt u medewerkers met geldzorgen ondersteunen? Dan kunt u de training Wegwijs in Schuldhulp voor werkgevers volgen. De training wordt gegeven door professionele schuldhulpverleners. Het is bedoeld voor personeelsfunctionarissen, HR-managers of teamleiders om medewerkers met geldproblemen te herkennen én vervolgens met hen in gesprek te gaan.

Meer informatie over de training vindt u op de website van Wegwijs in Schuldhulp. Sociaal Werkgeverschap biedt deze training aan en gaat graag in gesprek om te kijken of zij kunnen adviseren of ondersteunen.

Data en aanmelden
Na de zomer worden er weer fysieke trainingen gegeven van 2 x 1 dagdeel. De volgende data zijn nog beschikbaar.
– 29 september en 6 oktober
– 22 en 29 november

Voorafgaand aan de training ontvangen deelnemers een e-learning van ca. 30 minuten. Dit is een standaard onderdeel van de training. Aanmelden kan via backoffice@wegwijsinschuldhulp.nl.

Energietoeslag voor werkende minima
Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel Amsterdammers kunnen hun energierekeningen daarom moeilijk betalen. De overheid wil mensen met een laag inkomen dit jaar helpen door middel van de energietoeslag.

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800,00. In Amsterdam kan deze regeling worden aangevraagd via amsterdam.nl/energietoeslag. Ook andere gemeenten bieden de energietoeslag. Indien de energietoeslag wordt uitgekeerd, hoeft deze later niet terug te worden betaald. De energietoeslag heeft ook geen invloed op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen.

Belangrijk
Helpt u mee uw medewerkers te wijzen op de energietoeslag? Hierover vindt u informatie op amsterdam.nl/energietoeslag Is de € 800,00 energietoeslag niet genoeg om extra kosten te betalen? Of komt uw medewerker niet in aanmerking voor de energietoeslag en kan hij/zij de energierekening niet meer betalen? Een medewerker van het buurtteam kan helpen. Heeft u ideeën over hoe de werkende minima beter bereikt kunnen worden en wilt u hierover in gesprek? Laat het weten via sociaalwerkgeverschap@amsterdam.nl. Voor meer informatie: s.van.santen@amsterdam.nl