Zuidoost United: meer dan sport

Donovan Hooghart. ZO United

‘We zijn een open voetbalvereniging. Communicatie, cohesie en maatschappelijke betrokkenheid dragen wij hoog in het vaandel. We zijn stevige plannen aan het uitwerken voor de toekomst. Plannen waarbij we ons richten op bewegen, gezonde voeding en op het door ontwikkelen van taal. Dat is wat Amsterdam Zuidoost onder andere nodig heeft.’

Donovan Hooghart is een gedreven voetballer. Sinds 2020 is hij voorzitter van Zuidoost United. ‘Wij zijn een middelgrote voetbalvereniging met ongeveer vijfhonderd leden. We bestaan sinds 1 juli 2010. De behoefte aan voetbal in Amsterdam Zuidoost is enorm, maar we willen niet te snel groeien. We willen kwaliteit leveren en daarvoor hebben we eerst meer trainers en participerende ouders nodig om onze wachtlijsten weg te werken.’

Samenwerking
Sinds vorig jaar is Zuidoost United partner van Zuidoost City. ‘We zijn daar heel blij mee. Wij zoeken een weg om een bredere bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zuidoost City ondersteunt ons daarbij. Op 16 juni organiseren we samen met onze hoofdsponsor Stichting Hondsrugpark voor de tweede keer de Hondsrugpark Cup; Het bedrijvenvoetbaltoernooi van Amsterdam Zuidoost waarbij we geoefende en niet geoefende spelers bij elkaar brengen voor een gezamenlijke sportieve ontmoeting. Dat wordt weer een groot succes.’

Donovan Hooghart verwacht met de samenwerking een brug te kunnen slaan tussen het bedrijfsleven en de bewoners van Amsterdam Zuidoost. ‘We kunnen gebruik maken van elkaars netwerk. Wij informeren onze achterban over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Amstel III en we hopen door de samenwerking met Zuidoost City de sporters in ons stadsdeel een positieve boost te kunnen geven.’

Ook wil de voorzitter van Zuidoost United zich door de samenwerking meer richten op de maatschappelijke rol van de vereniging. ‘Wij vormen vaak de rode draad in het leven van een kind,’ zegt Donovan Hooghart. ‘Sommige kinderen voetballen al bijna tien jaar bij ons. We zien ze drie keer in de week en vervullen een rol van betekenis in hun leven. Voetbal staat centraal bij onze vereniging, maar hoe mooi is het als we deze kinderen, buiten voetbal om, op weg kunnen helpen in de maatschappij.’

Taal en gezond gewicht
‘Taal is een belangrijke tool. Het is een belangrijk hulpmiddel om jezelf te kunnen ontwikkelen,’ gaat Donovan Hooghart verder. ‘Naast voetbal willen we ons dan ook richten op het bevorderen van de taal- en talentontwikkeling van onze kinderen. De focus komt daarbij te liggen op lezen, schrijven en op begrijpend lezen. We willen wereld oriënterende en taal ondersteunende huiswerkklassen opzetten om de scholen te ondersteunen.’

‘Ook willen we ons inzetten om overgewicht en obesitas in Amsterdam Zuidoost aan te pakken. Dat willen we doen door lesprogramma’s en door gezonde voeding te promoten. Naast voetbal willen we de kinderen andere beweegprogramma’s aanbieden, waaronder fitness en multisport.’

‘Al met al komen we dan op een totaalpakket waarbij kinderen op één centrale plek vijf dagen in de week een gevarieerd aanbod krijgen. Ouders en/of verzorgers weten dan dat hun kind bij ons komt sporten, een goede maaltijd krijgt, wereldlessen volgt en ondersteund wordt bij het maken van huiswerk. Het kind gaat vorderingen maken op diverse gebieden. Dat is waar we in de toekomst met Zuidoost United voor willen staan.’