Werken aan een duurzame samenleving

VR bril. Duurzaamheid

‘Zuidoost heeft de ambitie om het meest duurzame stadsdeel van Amsterdam te worden. Het stadsdeel wil af van alle fossiele brandstoffen. Onze studenten van MBO College Zuidoost (ROC van Amsterdam) werken daar graag aan mee. Momenteel ontwikkelen onze studenten een energie kostenbesparende app, een VR-ervaring en een bewustwordingscampagne voor onze opdrachtgever Stichting !Woon. Bewoners, bedrijven en organisaties die vragen hebben over duurzaamheid of met ons samen willen werken, kunnen bij ons terecht.’

Lulu Helder is projectleider van ImpactSpot Zuidoost, een onderwijsproject dat zich richt op duurzaamheidsvraagstukken. ‘We voeren op het moment meerdere opdrachten uit voor Stichting !Woon,’ legt ze uit. ‘Hierbij staan bewustwording en kennisverspreiding bij de bewoners van Amsterdam Zuidoost centraal. We willen bijdragen aan een duurzame samenleving en we willen energiearmoede tegengaan.’

Mbo-studenten van de studierichtingen Economie (Marketing en Communicatie), ICT (Bit Academy) en Handel en Ondernemen werken mee aan het project. ‘We zijn een aantal weken geleden gestart met het ontwikkelen van verschillende communicatiemiddelen. Een dalend verbruik van fossiele brandstoffen in huishoudens via slimme oplossingen, zorgt voor kostenbesparing en een gezondere leefomgeving. Duurzaamheid zit hem soms in kleine aanpassingen, die kunnen leiden tot algehele gedragsveranderingen. Daar zetten we op in.’

VR-bril
‘Het meest voor de hand liggend, is dat je mensen bewust maakt van hun gedrag,’ zegt Lulu Helder. ‘De verwarming lager zetten en warme sokken in huis dragen, scheelt al enorm in de stookkosten. Ook kun je op een vrij eenvoudige wijze isolatiematerialen in je huis of bedrijf aanbrengen. Er bestaan ook kostenbesparende kranen en douchekoppen. Via Stichting !Woon kun je deze materialen, tot een bepaald bedrag, gratis krijgen.’

In het VR-programma ontwikkelen de studenten een VR-bril waarmee mensen kunnen ervaren hoe het is, als je je woning verduurzaamt. Bij het design en de bouw van de app worden de studenten begeleid door een expert van TNO. ‘We willen een vorm creëren waarbij mensen virtueel ervaren wat duurzame keuzes in een woning betekenen. Hierdoor kunnen we de kennis over verduurzamen en geld besparen optimaal overdragen.’

App
Ook ontwikkelt de projectleider met haar team een app. Energiecoaches gaan met de app bij mensen langs om kennis te verspreiden en duurzame oplossingen aan te bieden. ‘De app maakt heel inzichtelijk wat je energiekosten nú zijn en hoeveel je kunt besparen door bepaalde ingrepen, zoals isolatiematerialen, aan te laten aanbrengen,’ aldus Lulu Helder. ‘Mensen kunnen in de app zien hoeveel bepaalde aanpassingen opleveren. Het gaat daarbij op jaarbasis al snel om honderden euro’s.’

Het team van ImpactSpot Zuidoost vindt het belangrijk dat bewoners optimaal op de hoogte zijn. Duurzaamheid zien zij ook als een mensenrechten kwestie omdat het direct het welzijn van bewoners beïnvloedt. ‘Een woning met schimmel door een te hoge vochtigheidsgraad, is niet gezond en energie armoede leidt tot andere financiële problemen,’ legt Lulu Helder uit. ‘Bovendien moeten mensen ook weten hoe en waar ze subsidie kunnen aanvragen om hun huis, bedrijf of onderneming te verduurzamen. Mensen moeten dus goed worden voorgelicht.’

Verankeren
‘Onze studenten worden expert in duurzaamheid. Om hen te ondersteunen werken wij samen met verschillende partijen zoals de Greenoffice van MBO College Zuidoost en met andere experts. We willen duurzaamheid verankeren in het onderwijs. Wij nodigen bewoners, organisaties en bedrijven van harte uit om een beroep op ons te doen. Zowel met opdrachten als met vragen. Nú en in de toekomst.’

Wilt u meer weten over de projecten van ImpactSpot Zuidoost? Stuur dan een mail naar l.helder@rocva.nl.