Lokale groene energie uit biovergister Zuidoost

Doughnut_

Een speciale biovergister zal vanaf maart 2023 voedselafval uit Amsterdam Zuidoost omzetten in groene energie voor de Johan Cruijff ArenA. De vergister zal eind 2022 worden geïnstalleerd. Dankzij deze Waste Transformer wordt de ArenA het eerste stadion wereldwijd dat deels draait op lokaal opgewekte energie uit voedselafval uit de buurt.

De UEFA heeft het pilotproject in de ArenA en de Waste Transformer omarmd en vindt het een lichtend voorbeeld voor andere stadions wereldwijd die willen verduurzamen. Naast de energie uit afval zal het stadion onderzoeken of de organische meststof uit voedselafval ook kan worden gebruikt voor haar grasmat. De gemeente Amsterdam, Royal HaskoningDHV, The Waste Transformers, Pantar en de Johan Cruijff ArenA werken samen om dit project mogelijk te maken, met support vanuit ReactEU.

Voedselafval van bedrijven uit Amsterdam Zuidoost, waaronder de wekelijkse markten in het gebied en de ArenA, maar ook het gemaaide gras van de ArenA-mat wordt door de Waste Transformer omgezet in lokale groene energie en organische meststoffen. De speciale biovergister, die naast het stadion komt te staan, wordt aan de ArenA gekoppeld.

Voedselafval Zuidoost

Nu worden grote hoeveelheden voedselafval bij organisaties in Zuidoost door verschillende afvaldiensten ingezameld en vervoerd naar plekken ver buiten Amsterdam, soms tot wel 260 kilometer buiten de stad. Deze reststromen van bedrijfskantines, het stadion, de markten en andere horecabedrijven bevatten veel nutriënten die beperkt worden hergebruikt. Bovendien veroorzaakt het transport veel CO2-uitstoot.

In de ‘waste transformer’ wordt het voedselafval vergist. Het biomethaan dat ontstaat wordt opgevangen en omgezet in energie voor de Johan Cruijff ArenA. Het voedselafval uit de omgeving wordt opgehaald en verwerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Donuteconomie
Amsterdam heeft in 2020 de ‘Donut Economie’ van de Britse econoom Kate Raworth omarmd. Uitgangspunt van de Donut Economie is dat economische ontwikkeling binnen de draagkracht van de aarde blijven en bijdragen aan een duurzame en sociale wereld. Amsterdam Zuidoost wil als eerste stadsdeel een ‘living lab’ worden van de donuteconomie.

Met de Waste Transformer is dit het eerste project dat binnen die ambitie past: er worden sociale banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het draagt bij aan de verduurzaming van Zuidoost. Uiteindelijk moet deze innovatie ook in andere stadsdelen en buiten Amsterdam navolging krijgen.