logo_gemeente_amsterdam.
Aantrekkelijk - Nieuws - Thuis

Subsidie Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven

Ondernemersverenigingen (waaronder BIZ-verenigingen) kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het gebied. U kunt subsidie aanvragen voor ac­ti­vi­tei­ten ge­richt op een schoon, vei­lig […]